All Questions
prev
Prethodna:2.10 Što znači koja boja? Tko je tko?
next
Sljedeći:2.12 Jedna Crkva. Zašto onda sve te podjele među kršćanima?

2.11 Kakvi su početci Crkve? Kako je sve počelo?

Početci Crkve

Isus je okupio prve apostole i tako uspostavio Crkvu. Naši aktualni biskupi i papa su nasljednici apostola. Od samog početka, apostoli su prenijeli zadatke biskupima. Crkvu čine biskupi zajedno sa svim ostalim vjernicima.

U zajednici Crkve učimo živjeti zajedno i moliti pravilno. Na ovaj način pripremamo se živjeti zajedno s Bogom u raju. Govoreći o Evanđelju i drugi ljudi imaju priliku pridružiti se ovoj zajednici i tako se približiti Bogu.

Isus je ustanovio Crkvu kako bi privukao cijeli svijet k sebi i po sebi k Ocu. To je započelo još i prije stvaranja.
Mudrost Crkve

Što znači “Crkva”?

Grčka riječ za CRKVU je ekklesia = pozvani. Svi koji smo kršteni i vjerujemo u Boga, od Boga smo pozvani. Zajedno smo Crkva. Krist je, kako Pavao kaže, Glava Crkve. Mi smo njezino tijelo.

 

Kada primamo SAKRAMENTE i slušamo Božju riječ, Krist je u nama i mi smo u njemu – to je CRKVA. Sveto pismo opisuje neposrednu osobnu životnu povezanost svih krštenika s Isusom uvijek novim slikama: jednom govori o Božjemu narodu, drugi put o Kristovoj zaručnici; jednom je Crkva nazvana Majkom, zatim Božjom obitelji ili je uspoređena sa zajednicom na svadbi. Crkva nije nikada tek obična institucija, nikada nije tek “službena Crkva”, koju bi se moglo odgurnuti od sebe. Pogrješke i ljage Crkve nas ljute, ali se od nje ne možemo udaljiti jer se Bog neopozivo odlučio da je ljubi i unatoč svim grijesima njezinih pripadnika ne napušta je. Crkva je Božja prisutnost među ljudima. Stoga je moramo ljubiti. [Youcat 121]

Što je početak i ispunjenje Crkve?

Svoj početak i ispunjenje Crkva ima u vječnome Božjem naumu. Stari ju je zavjet pripravio izabranjem Izraela, što je znak budućega zajedništva sviju naroda. Utemeljena riječima i djelima Isusa Krista ostvarena je ponajprije po njegovoj otkupiteljskoj smrti i uskrsnuću. Zatim se očitovala kao otajstvo spasenja izlijevanjem Duha Svetoga na Pedesetnicu. Svoje će ispunjenje imati na koncu vremena kao nebeski zbor svih otkupljenih. [KKKC 149]

Što će Bogu Crkva?

Bogu treba CRKVA jer nas ne želi spasiti pojedinačno, nego zajedno. On želi čitavo čovječanstvo učiniti svojim narodom.

 

Nitko u nebo ne dolazi sam. Tko misli samo na sebe i spasenje svoje vlastite duše, živi asocijalno. To nije moguće ni na nebu ni na zemlji. Sam Bog nije asocijalan, on nije neko samotno i samodostatno biće. Trojedini Bog je u sebi “društven”, zajedništvo, vječna razmjena ljubavi. Po slici Božjoj i čovjek je upućen na odnos, izmjenu, sudioništvo i ljubav. Odgovorni smo jedni za druge. [Youcat 122]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Klement Rimski, Poslanica Korinćanima

Apostoli su primili Evanđelje za nas od Gospodina Isusa Krista... s potpunim jamstvom Duha Svetoga nastavili su propovijedati Evanđelje Kraljevstva Božjega koje će uskoro doći. Propovijedajući, u skladu s tim, diljem zemlje i gradova imenovali su svoje nasljednike, nakon što ih je Duh testirao, biskupima i đakonima, njima, kojima bi trebali vjerovati. [Sv. Klement Rimski, Poslanica Korinćanima, 42. poglavlje (MG I, 292)]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio

Spasenje, koje uvijek ostaje dar Duha Svetoga, zahtijeva čovjekovu suradnju, kako bi spasio sebe i spasio druge. Ovo je Božja volja i zato je on osnovao Crkvu i učinio je dijelom svog plana spasenja. [Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio, br. 9]