DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:2.13 Cum pot fi sigur că Biserica spune adevărul?
next
Următorul:2.15 Cine sunt apostolii? Cine sunt succesorii lor?

2.14 Pot fi un bun creştin fără Biserică?

Originea Bisericii

Isus știa că nu va fi ușor să trăim ca și creștini. Prin urmare, el a instituit Biserica, în care toți urmașii săi formează împreună o comunitate. Prin intermediul acestei comunități, credincioșii pot veni la Dumnezeu, în special primind sacramentele [>3.35] și trăind așa cum ne învață Dumnezeu [>4.7].

Isus ne iubește atât de mult, încât a fost gata să-și dea viața pentru Biserică. Cine respinge Biserica, îl respinge și pe Isus. Atunci când oamenii nu cunosc Biserica fără vină din partea lor, aceasta nu înseamnă că sunt condamnați automat.Cu toate acestea, este mult mai ușor să vii la Dumnezeu prin Biserică și să fii fericit în Cer pentru totdeauna. Dumnezeu dorește acest lucru pentru toți oamenii!

> Citește mai multe în carte

 

Isus a întemeiat Biserica pentru a fi o cale sigură spre Dumnezeu. Ea deţine tot ceea ce avem nevoie pentru a ajunge în ceruri.
Înțelepciunea Bisericii

În ce sens Biserica este sfântă?

Biserica este sfântă deoarece Dumnezeu Preasfântul este autorul său; Cristos s-a dat pe sine însuşi pentru ea, pentru a o sfinţi şi a o face sfinţitoare; Duhul Sfânt îi dă viaţă prin iubire. În ea se află plinătatea mijloacelor de mântuire. Sfinţenia este vocaţia fiecărui membru al său şi scopul oricărei activităţi a ei. Biserica numără printre membrii săi pe Fecioara Maria şi pe nenumăraţi sfinţi, ca modele şi mijlocitori. Sfinţenia Bisericii este izvorul sfinţirii fiilor săi, care, aici pe pământ, se recunosc cu toţii păcătoşi, au mereu nevoie de convertire şi de purificare. [CCBC 165]

Ce înseamnă că Biserica este sacrament universal de mântuire?

Înseamnă că este semn şi instrument al reconcilierii şi al comuniunii întregii omeniri cu Dumnezeu şi al unităţii întregului neam omenesc. [CCBC 152]

Ce înseamnă afirmaţia: „În afara Bisericii nu există mântuire”?

Înseamnă că orice mântuire vine de la Cristos-capul prin mijlocirea Bisericii care este trupul său. Prin urmare, nu pot fi mântuiţi cei care, cunoscând Biserica întemeiată de Cristos şi necesară pentru mântuire, nu intră în ea şi nu perseverează în ea. În acelaşi timp, prin Cristos şi prin Biserica sa, pot obţine mântuirea cei care, fără vina lor, nu cunosc evanghelia lui Cristos şi Biserica sa, însă îl caută cu sinceritate pe Dumnezeu şi, sub impulsul harului, se străduiesc să împlinească voinţa sa cunoscută prin glasul conştiinţei. [CCBC 171]

Cine aparţine Bisericii Catolice?

În mod diferit toţi oamenii aparţin sau sunt rânduiţi pentru unitatea catolică a poporului lui Dumnezeu. Este încorporat pe deplin Bisericii Catolice cel care, având Duhul lui Cristos, este unit cu ea prin legătura mărturisirii de credinţă, a sacramentelor, a conducerii ecleziastice şi a comuniunii. Cei botezaţi care nu realizează în mod deplin această unitate catolică sunt şi ei într-o anumită comuniune, deşi imperfectă, cu Biserica Catolică. [CCBC 168]

Care este raportul Bisericii Catolice cu poporul evreu?

Biserica Catolică recunoaşte raportul său cu poporul evreu în faptul că Dumnezeu a ales acest popor, cel dintâi dintre toate, ca să primească cuvântul său. Poporului evreu îi aparţin „înfierea şi mărirea, alianţele şi legea, cultul şi promisiunile; ai lor sunt patriarhii şi din ei vine, după trup, Cristos” (Rom 9,5). Spre deosebire de celelalte religii necreştine, credinţa iudaică este deja un răspuns la revelaţia lui Dumnezeu în vechea alianţă. [CCBC 169]

Ce legătură există între Biserica Catolică şi religiile necreştine?

Există o legătură dată, înainte de toate, de originea şi de scopul comun pentru întregul neam omenesc. Biserica Catolică recunoaşte că tot ceea ce este bun şi adevărat în celelalte religii vine de la Dumnezeu, este rază a adevărului său, poate să pregătească pentru primirea evangheliei şi să stimuleze spre unitatea omenirii în Biserica lui Cristos.  [CCBC 170]

În ce mod vede Biserica celelalte religii?

Biserica respectă tot ceea ce găseşte adevărat şi bun în celelalte Religii; este atentă şi promovează libertatea religioasă ca drept al omului. Totuşi, ea ştie că Isus Cristos este unicul răscumpărător al tuturor oamenilor. Numai el este „calea, adevărul şi viaţa” (In 14,6).

Cine este în căutarea constantă a lui Dumnezeu este aproape de noi, creştinii; o relaţie specială de rudenie este aceea cu musulmanii. Asemenea ebraismului şi creştinismului, şi islamul aparţine Religiilor monoteiste ( Monoteism). Şi musulmanii îi cinstesc pe Dumnezeu creatorul şi pe Abraham ca părinte al credinţei lor. Isus este pentru Coran un mare profet. Biserica învaţă că toţi oamenii care fără o vină personală nu-l cunosc pe Cristos şi Biserica sa, dar care sunt în căutarea sinceră a lui Dumnezeu şi care urmează glasul propriei conştiinţe, pot să ajungă la mântuirea veşnică. Însă cine a cunoscut că Isus Cristos este „calea, adevărul şi viaţa”, dar nu vrea să-l urmeze, nu găseşte mântuirea în altă manieră. Acesta este sensul frazei „Extra Ecclesiam nulla salus” (nu există mântuire în afara Bisericii).  [Youcat 136]

Care este misiunea Bisericii?

Misiunea Bisericii constă în a face să încolţească şi să crească în toate popoarele împărăţia lui Dumnezeu care a început deja cu Isus.

Acolo unde a ajuns Isus, cerul a atins pământul; a început împărăţia lui Dumnezeu, o împărăţie a păcii şi a dreptăţii; Biserica este în slujba acestei împărăţii a lui Dumnezeu; nu este scop în sine, ci trebuie să continue ceea ce a început cu Isus; trebuie să acţioneze în modul în care ar acţiona Isus însuşi; este depozitară a simbolurilor sacre ale lui Isus ( Sacramentele) şi răspândeşte înseşi cuvintele lui Isus; pentru aceasta, cu toate slăbiciunile sale, Biserica este un colţ de cer pe pământ. [Youcat 123]

Asta spun Părinții Bisericii

Cine este despărțit de Biserică ... este despărțit de făgăduințele Bisericii ... Este un străin: nu-l poate avea pe Dumnezeu drept tată acela care nu are Biserica drept mamă. [Sf. Ciprian, Despre Unitatea Bisericii Catolice, cap. 6 (ML 4, 502)]