DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:2.4 Cum devine cineva papă?
next
Următorul:2.6 Este Vaticanul un stat adevărat?

2.5 Ce este Curia Romană?

Biserica astăzi

În teorie, Papa este un monarh absolut care conduce Biserica, dar în practică este asistat de diverși „miniștri” care împreună formează Curia Romană. Secretariatul de Stat se ocupă de afacerile interne (ecleziastice) și relațiile externe. Congregațiile și consiliile pontificale sunt responsabile pentru chestiuni precum canonizările și beatificările, educația catolică, episcopii și laicii.

Unul dintre cele trei Tribunale este Rota Romană, curtea centrală de justiție a Bisericii [>4.11]. Secretariatul Economic gestionează activitățile economice ale Sfântului Scaun și ale statului Vatican. Scopul final al tuturor acestor organizații este de a ajuta Biserica să explice și să proclame Evanghelia  și să îi ajute pe credincioși.

> Citește mai multe în carte [>Order other Languages]

 

Curia Romană este sistemul de ministere (congregaţii şi consilii) care-l ajută pe Sfântul Părinte să conducă Biserica.
Înțelepciunea Bisericii

De ce a instituit Cristos ierarhia bisericească?

Cristos a instituit ierarhia bisericească cu misiunea de a păstori poporul lui Dumnezeu în numele său; pentru aceasta i-a dat autoritate. Ea este formată din slujitori sacri: episcopi, preoţi, diaconi. Prin sacramentul Preoţiei, episcopii şi preoţii, în exercitarea slujirii lor, acţionează în numele şi în persoana lui Cristos-capul; diaconii slujesc poporul lui Dumnezeu în diaconia (slujirea) cuvântului, a liturgiei, a carităţii. [CCBC 179]

Cum se realizează dimensiunea colegială a slujirii ecleziale?

După exemplul celor doisprezece apostoli, aleşi şi trimişi împreună de Cristos, unirea membrilor ierarhiei bisericeşti este în slujba comuniunii tuturor credincioşilor. Orice episcop îşi exercită slujirea, ca membru al colegiului episcopilor, în comuniune cu papa, devenind părtaş, împreună cu el, la grija pentru Biserica Universală. Preoţii exercită slujirea lor în preoţimea din Biserica particulară, în comuniune cu episcopul propriu şi sub conducerea sa. [CCBC 180]

De ce are slujirea eclezială şi un caracter personal?

Slujirea eclezială are şi un caracter personal deoarece, în virtutea sacramentului Preoţiei, fiecare este responsabil în faţa lui Cristos, care l-a chemat personal, conferindu-i misiunea. [CCBC 181]

De ce nu este Biserica o organizaţie democratică?

Principiul democraţiei este că orice putere vine de la popor; în Biserică, în schimb, orice putere vine de la Cristos. Pentru aceasta, Biserica are o structură ierarhică; însă Cristos i-a dat şi o structură colegială.

Elementul ierarhic al Bisericii constă în faptul că însuşi Cristos acţionează în ea atunci când slujitorii hirotoniţi fac şi dau ceva ce n-ar putea să facă şi să dea pe cont propriu, adică atunci când în locul lui Cristos administrează Sacramentele şi învaţă în locul său. Elementul colegial al Bisericii constă în faptul că Cristos a încredinţat ansamblul credinţei unei comunităţi de doisprezece Apostoli, ai căror succesori conduc Biserica sub conducerea Magisteriului petrin. Ca urmare a acestei predispoziţii colegiale, conciliile aparţin în manieră indispensabilă Bisericii; dar şi în celelalte organisme ale Bisericii, în sinoade şi în consilii, darurile multiple ale Duhului şi universalitatea Bisericii se pot revela rodnice. [Youcat 140]

Asta spune Papa

[Acestea sunt] două repere ale oficialilor Curiei, și chiar mai mult, ale superiorilor Curiei, pe care aș dori să le subliniez: profesionalismul și slujirea. Profesionalism, prin care mă refer la competență, studiu, a fi la curent cu lucrurile ... Al doilea reper este slujirea: slujirea Papei și a episcopilor, a Bisericii universale și Bisericilor particulare. În Curia Romană, se învață - într-un mod special, „se respiră” - acest aspect dublu al Bisericii, această interacțiune a universalului și a particularului. [Papa Francisc, Către Curia Romană, 21 decembrie 2013].