Alle Tweets
prev
Vorige:2.4 Hoe wordt iemand paus?
next
Volgende:2.6 Is het Vaticaan een echte staat?

2.5 Wat is die Romeinse curie?

De Kerk anno nu

De paus is in theorie alleenheerser over de Kerk, maar in de praktijk wordt hij geholpen door allerlei ‘ministeries’, die samen de Romeinse curie vormen. Het staatssecretariaat zorgt voor ‘binnenlandse’ (binnenkerkelijke) en buitenlandse betrekkingen. De Congregaties en Pauselijke Raden zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor Zalig- en Heiligverklaringen, Katholiek Onderwijs, Bisschoppen, of Leken.

Eén van de drie tribunalen is de Romeinse Rota, de centrale rechtbank van de Kerk. Het Secretariaat van Financiën zorgt ervoor dat alles ook financieel in orde is. Het uiteindelijke doel van al deze organisaties is om de Kerk te helpen het Evangelie uit te leggen en te verkondigen en de gelovigen te helpen.

De Romeinse curie is het stelsel van ‘ministeries’ (congregaties en raden) dat de paus helpt bij het besturen van de Kerk.