All Questions
prev
Poprzedni:2.4 Jak się zostaje papieżem?
next
Następny:2.6 Czy Watykan to prawdziwe państwo?

2.5 Co to jest Kuria Rzymska?

Kościół dzisiaj

W teorii papież jest monarchą absolutnym Kościoła, lecz w praktyce pomaga mu szereg „ministerstw”, które razem tworzą Kurię Rzymską. Sekretariat Stanu zajmuje się sprawami „wewnętrznymi” (kościelnymi) oraz relacjami zewnętrznymi. Kongregacje i Rady Papieskie są odpowiedzialne między innymi za kanonizacje i beatyfikacje, edukację katolicką, sprawy biskupów i świeckich.

Jednym z trzech Trybunałów jest Rota Rzymska, czyli centralny sąd Kościoła. Sekretariat do spraw Gospodarczych zajmuje się właściwym zarządzaniem finansami. Ostatecznym celem wszystkich tych organizacji jest pomoc Kościołowi w objaśnianiu i głoszeniu Ewangelii oraz służbie wiernym.

 

Kuria Rzymska to system ministerstw (kongregacji i rad), które pomagają papieżowi w zarządzaniu Kościołem.