All Questions
prev
Anterior:4.11 De ce are Biserica propriile legi?
next
Următorul:4.13 În definitiv, ce este păcatul?

4.12 Ce este harul?

Chemarea la sfinţenie

Harul este darul lui Isus pentru noi, un dar care ne aduce viață (In 1,17). Harul lui Dumnezeu ne ajută să credem, să devenim prieteni cu el și să trăim ca și creștini.

Harul ne schimbă atitudinea față de lume: multe lucruri care de multe ori par atât de importante (bani, posesiuni, putere, carieră) devin brusc mult mai puțin importante. Și alte lucruri devin mai importante, cum ar fi iubirea de Dumnezeu și aproapele.

 

Harul este un dar de la Dumnezeu care ne ajută să trăim creştineşte. Fără har, nu putem crede, nu ne putem converti și nu putem face binele.
Înțelepciunea Bisericii

Ce este harul?

Prin har înţelegem darul iubirii lui Dumnezeu faţă de noi, bunătatea sa care ne vine în ajutor şi forţa care derivă de la el; prin moartea şi învierea sa, Dumnezeu ne vine în ajutor şi ni se comunică în har. Har este tot ceea ce Dumnezeu ne dăruieşte fără niciun merit din partea noastră.
 

„Harul – spune Papa Benedict al XVI-lea – înseamnă a fi priviţi de Dumnezeu, a fi atinşi de iubirea sa”. Harul nu este un lucru, ci autocomunicarea lui Dumnezeu făcută oamenilor; Dumnezeu nu dăruieşte niciodată nimic care să fie mai puţin decât el însuşi. În har suntem în Dumnezeu. [Youcat 338]

Ce este harul care îndreptăţeşte?

Harul este darul gratuit pe care Dumnezeu ni-l dă pentru a ne face părtaşi de viaţa sa trinitară şi apţi să acţionăm din iubire faţă de el. Este numit har habitual, sau sfinţitor sau îndumnezeitor, pentru că ne sfinţeşte şi ne îndumnezeieşte. Este supranatural, pentru că depinde în întregime de iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu şi depăşeşte capacităţile inteligenţei şi forţele omului. Deci scapă experienţei noastre. [CCBC 423]

Ce alte tipuri de har există?

În afară de harul habitual, există: harurile actuale (daruri în funcţie de împrejurări); harurile sacramentale (darurile proprii fiecărui sacrament); harurile speciale sau carismele (care au ca scop binele comun al Bisericii), între care harurile stării, care însoţesc exercitarea slujirilor ecleziale şi a responsabilităţilor vieţii. [CCBC 424]

Ce face din noi harul lui Dumnezeu?

Harul lui Dumnezeu ne inserează în viaţa intimă a lui Dumnezeu întreit, în schimbul de iubire dintre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt; ne face capabili să trăim în iubirea lui Dumnezeu şi să ne comportăm în consecinţă.
 

 Harul ne este trimis de sus şi nu este explicabil prin cauze inerente lumii (harul supranatural); face din noi – mai ales prin botez – fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori ai cerului (harul sfinţitor sau îndumnezeitor); ne dăruieşte o înclinaţie permanentă spre bine (harul habitual). Harul ne ajută să recunoaştem, să voim şi să facem ceea ce ne duce la bine, la Dumnezeu şi la cer (harul actual). Harul se realizează în manieră specială în Sacramente, care, din voinţa Răscumpărătorului nostru, sunt prin excelenţă locurile întâlnirii cu Dumnezeu (harul sacramental). Harul se arată şi în darurile sale speciale conferite creştinilor ( Carisme) sau în forţe speciale promise stării matrimoniale, stării preoţeşti sau pentru apartenenţa la un ordin călugăresc (harul stării). [Youcat 339]

Asta spun Părinții Bisericii

Ne rugăm și cerem să se facă voința lui Dumnezeu în noi. Și ca aceasta să se facă în noi, avem nevoie de voința lui Dumnezeu, adică de puterea și de ocrotirea sa, deoarece nimeni nu este puternic prin forțele sale, ci devine puternic prin bunnăvoința și milostivirea lui Dumnezeu. [Sf. Ciprian, Despre Rugăciunea domnească, cap. 14 (ML 4, 528)]