All Questions
prev
Anterior:4.12 Ce este harul?
next
Următorul:4.14 Isus iartă, însă cum mă pot ierta pe mine însumi şi pe ceilalţi?

4.13 În definitiv, ce este păcatul?

Chemarea la sfinţenie

Comiți un păcat atunci când faci ceva care este împotriva Voinței lui Dumnezeu. Păcatul este un act în mod deliberat rău: un gând, ceva ce faci sau nu reușești să faci, ceva ce spui sau nu reușești să spui.

Păcatele și consecințele lor sunt obstacole în relația ta cu Dumnezeu. Ele slăbesc legătura dintre tine și Dumnezeu. După ce ai ajuns într-o „stare de păcat” (pentru că ai comis un păcat), vei fi mai ușor de ispitit ca să greșești din nou. Prin urmare, este important să ceri iertarea lui Dumnezeu din nou.

 

A păcătui înseamnă a nu-l asculta pe Dumnezeu. Prin acest lucru, noi rupem legătura cu el, legătură care poate fi restabilită prin spovadă.
Înțelepciunea Bisericii

Pentru ce Biserica este apostolică?

Biserica este apostolică datorită originii sale, fiind zidită pe „temelia apostolilor” (Ef 2,20); datorită învăţăturii sale, care este aceeaşi a apostolilor; datorită structurii sale, deoarece este instruită, sfinţită şi condusă, până la întoarcerea lui Cristos, de către apostoli, prin succesorii lor, episcopii, în comuniune cu succesorul lui Petru. [CCBC 174]

Pentru ce Biserica se numeşte apostolică?

Biserica se numeşte apostolică pentru că, întemeiată pe Apostoli, se menţine fidelă faţă de tradiţia lor şi este condusă de succesorii lor.

Isus i-a chemat pe apostoli să fie cei mai apropiaţi colaboratori ai săi; au fost martorii săi oculari şi după înviere el le-a apărut de mai multe ori; le-a dăruit pe Duhul Sfânt şi i-a trimis în toată lumea ca mesagerii săi legitimi; în Biserica Catolică ei au fost garanţii unităţii; au transmis misiunea lor şi magisteriul lor succesorilor lor, Episcopii, prin impunerea mâinilor, şi aşa se întâmplă până astăzi. Acest proces se numeşte Succesiune apostolică. [Youcat 137]

În ce sens Biserica este sfântă?

Biserica este sfântă deoarece Dumnezeu Preasfântul este autorul său; Cristos s-a dat pe sine însuşi pentru ea, pentru a o sfinţi şi a o face sfinţitoare; Duhul Sfânt îi dă viaţă prin iubire. În ea se află plinătatea mijloacelor de mântuire. Sfinţenia este vocaţia fiecărui membru al său şi scopul oricărei activităţi a ei. Biserica numără printre membrii săi pe Fecioara Maria şi pe nenumăraţi sfinţi, ca modele şi mijlocitori. Sfinţenia Bisericii este izvorul sfinţirii fiilor săi, care, aici pe pământ, se recunosc cu toţii păcătoşi, au mereu nevoie de convertire şi de purificare. [CCBC 165]

De ce Biserica este sfântă?

Biserica nu este sfântă în sensul că toţi membrii săi ar fi sfinţi, ci pentru că Dumnezeu este sfânt şi acţionează în ei. Toţi membrii Bisericii sunt sfinţiţi prin Botez.

Ori de câte ori ne lăsăm atinşi de Dumnezeul întreit, noi creştem în iubire, suntem sfinţiţi şi devenim sfinţi. Sfinţii sunt cei care iubesc – şi nu pentru că ştiu să facă asta deosebit de bine, ci pentru că Dumnezeu i-a atins; în modul lor, adesea în mod original, transmit oamenilor iubirea pe care au experimentat-o din partea [Youcat 132]

Ce sunt viciile?

Viciile sunt obişnuinţe rele care fac insensibilă conştiinţa şi o întunecă, îl înclină pe om spre rău şi-l predispun la păcat în mod obişnuit.
 

Viciile umane sunt apropiate de viciile capitale: mândria, zgârcenia, invidia, mânia, necurăţia, lenea şi lăcomia. [Youcat 318]
 

Asta spun Părinții Bisericii

Păcatul este orice încălcare în faptă, cuvânt sau dorință a legii veșnice. Iar legea veșnică este ordinea divină sau voința lui Dumnezeu, care cere păstrarea ordinii naturale și care interzice încălcarea acesteia. [Sf. Augustin, Răspuns către Faustus maniheul, Cartea a 22-a, cap. 27 (ML 42, 418)]