DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.11 Pse Kisha i ka ligjet e veta?
next
Tjetra:4.13 Çka është mëkati?

4.12 Çka është hiri?

Thirrja për shenjtëri

Hiri është dhurata e Jezusit për ne, një dhuratë që na sjell jetë (Gjn. 1:17)Gjn. 1:17: Vërtet, Ligji u dha nëpër Moisiun, porse hiri dhe e vërteta erdhën nëpër Jezu Krishtin”.. Përmes hirit të tij Zoti na ndihmon të besojmë, të hyjmë në miqësi me Të dhe të jetojmë si të krishterë.

Hiri ndryshon qëndrimin tonë ndaj botës: shumë gjëra që shpesh duken kaq të rëndësishme (paratë, pasuritë, fuqia, karriera juaj) janë papritmas shumë më pak të rëndësishme. Dhe gjëra të tjera bëhen më të rëndësishme, siç është dashuria ndaj Zotit dhe të afërmit tuaj [> 4.45].

Hiri është dhuratë e Zotit që na ndihmon të jetojmë si të krishterë të mirë. Pa të, ne nuk mund të besojmë, nuk mund të kthehemi e as të bëjmë vepra të mira.
Urtësia e Kishës

What is grace?

By grace we mean God’s free, loving gift to us, his helping goodness, the vitality that comes from him. Through the Cross and Resurrection, God devotes himself entirely to us and communicates himself to us in grace. Grace is everything God grants us, without our deserving it in the least.

“Grace”, says Pope Benedict XVI, “is being looked upon by God, our being touched by his love.” Grace is not a thing, but rather God’s communication of himself to men. God never gives less than himself. In grace we are in God. [Youcat 338]

Çfarë është hiri që shfajëson?

Hiri është dhurata falas që Hyji na jep për të na bërë pjesëmarrës të jetës së Vet trinitare dhe të aftë që të veprojmë për dashuri të Tij. Quhet hir i zakonshëm, shenjtërues ose hyjnizues, sepse na shenjtëron dhe na hyjnizon. Është mbinatyror, sepse varet krejtësisht nga nisma falas e Hyjit dhe i tejkalon aftësitë e inteligjencës dhe të forcave të njeriut. Pra, është i paarritshëm prej përvojës sonë. [KKKP 423]

Cilat janë llojet e tjerë të hirit?

Përveç hirit të zakonshëm, janë: hiret aktuale (dhurata të caktuara për raste të veçanta); hiret sakramentore (dhurata që i përkasin secilit Sakrament); hiret e veçanta ose karizmat (që kanë si qëllim të mirën e përbashkët të Kishës), ndër të cilat hiret e gjendjes, që shoqërojnë ushtrimin e shërbesave kishtare dhe të përgjegjësive të jetës. [KKKP 424]

What does God’s grace do to us?

God’s grace brings us into the inner life of the Holy Trinity, into the exchange of love between Father, Son, and Holy Spirit. It makes us capable of living in God’s love and of acting on the basis of this love.

Grace is infused in us from above and cannot be explained in terms of natural causes (supernatural grace). It makes us—especially through Baptism—children of God and heirs of heaven (sanctifying or deifying grace). It bestows on us a permanent disposition to do good (habitual grace). Grace helps us to know, to will, and to do everything that leads us to what is good, to God, and to heaven (actual grace). Grace comes about in a special way in the sacraments, which according to the will of our Savior are the preeminent places for our encounter with God (sacramental grace). Grace is manifested also in special gifts of grace that are granted to individual christians (charisms) or in special powers that are promised to those in the state of marriage, the ordained state, or the religious state (graces of state). [Youcat 339]

Kjo është ajo çfarë Etërit e Kishës thonë

Ne lutemi dhe kërkojmë që Vullneti i Hyjit të bëhet në ne. Që të bëhet në ne, ka nevojë për Vullnetin e Hyjit, domethënë për ndihmën dhe mbrojtjen e tij, sepse askush nuk është i fortë në forcën e tij, por është i sigurt nga falja dhe mëshira e Hyjit. [Shën Cipriani, Lutja e Zotit, Kap. 14 (4 ML, 528)]