All Questions
prev
Predchádzajúce:3.11 Akou modlitbou je Otče náš?
next
Ďalej:3.13 Čo je to liturgia hodín?

3.12 Ako sa modliť ruženec?

Druhy modlitby

Ruženec môžeš nosiť stále pri sebe. Ruženec je reťazou zrniek rozdelených do piatich skupín po desať zrniek. Po modlitbe Otče náš sa modlíme desaťkrát modlitbu Zdravas’, Mária.

Pri modlitbe ruženca si pripomíname isté udalosti zo života Ježiša a Márie. Tieto udalosti nazývame tajomstvami ruženca. Ruženec je ako veniec modlitieb (ruží), ktoré ponúkame Márii, keď ju prosíme o príhovor. 

Aplikácia #TwGOD podrobne vysvetľuje, ako sa modliť ruženec.

Pri ruženci sa na zrnkách modlíme Otče náš alebo Zdravas’ Mária. Pritom rozjímame nad životmi Ježiša a Márie a trávime s nimi čas.
Múdrosť Cirkvi

Ako sa Cirkev modlí k Panne Márii?

Predovšetkým modlitbou Zdravas’, Mária, ktorou Cirkev prosí o orodovanie Panny Márie. Iné mariánske modlitby sú: ruženec, chválospev Akatist, Parakléza, chválospevy a ľudové piesne rozličných kresťanských tradícií. [KKKC 563]

Ako sa modlíme ruženec?

 1. V mene Otca...
 2. Apoštolské vyznanie viery
 3. Otče náš
 4. Trikrát Zdravas’ Mária; v strede sa vkladá:
  • Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
  • Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
  • Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
 5. „Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“
 6. Päť desiatkov sa skladá z modlitby Otče náš, nasleduje desaťkrát Zdravas’ Mária (po mene Ježiš sa vždy vkladá jedno z tajomstiev, napr.: …ktorý nám zoslal Ducha Svätého) a Sláva Otcu.

Modlíme sa radostný ruženec, ruženec svetla, bolestný a slávnostný ruženec.

 • Tajomstvá radostného ruženca (pondelok, sobota)
  1. Ježiš, ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
  2. Ježiš, ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
  3. Ježiš, ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
  4. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
  5. Ježiš, ktorého si, Panna, v chráme našla.
 • Tajomstvá ruženca svetla (štvrtok)
  1. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
  2. Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
  3. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
  4. Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
  5. Ježiš, ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
 • Tajomstvá bolestného ruženca (utorok, piatok)
  1. Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
  2. Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
  3. Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
  4. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
  5. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
 • Tajomstvá slávnostného ruženca (streda, nedeľa)
  1. Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
  2. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
  3. Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
  4. Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
  5. Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

[Youcat 480]

Toto hovoria pápeži

Ruženec je výnimočnou kontemplatívnou modlitbou, pretože sa začína Máriinou vlastnou skúsenosťou. Bez kontemplácie je ruženec iba telom bez duše a pri jeho odriekaní hrozí riziko mechanického opakovania naučených modlitieb, v rozpore s Ježišovým napomenutím: Pri modlitbe nehovorte priveľa ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť“ (Mt 6,7). Už zo svojej podstaty volá recitovanie ruženca po tichom rytme a pokojnom tempe, aby tak pomohlo jednotlivcovi rozjímať nad tajomstvami Pánovho života očami tej, ktorá mu bola najbližšie. Takto sa nám otvára neobsiahnuteľné bohatstvo týchto tajomstiev. [Pápež Ján Pavol II., Rosarium virginis Mariae, č. 12]