Grupet e synuara

Twitter me ZOTIN ofron mbështetje për njerëzit që duan të rriten në besimin e tyre dhe marrëdhënien me Jezusin. Kjo u jep atyre një njohje bazë të besimit në Zot, bazuar në atë që thotë Bibla dhe Kisha për këto çështje.

Njerëz të të gjitha moshave kanë treguar se Në Twitter me ZOTIN i ka ndihmuar shumë. Është i përshtatshëm për të mbështetur një proces individual të thellimit të besimit, pikërisht për shkak të kombinimit të një libri, aplikacioni, përmbajtjeje në internet dhe mediave sociale. Ai siguron gjithçka që një person ka nevojë të mësojë dhe të reflektojë mbi besimin, veçmas ose me të tjerët.

Libri dhe burimet online mund të përdoren nga një spektër i gjerë i grupeve të synuara, duke përfshirë:

 

  • Ata që dëshirojnë të thellojnë njohuritë e tyre mbi besimin.
  • Ata që kanë nevojë të sqarojnë besimin e tyre. Kur përballeni me pyetje që nuk mund t’u përgjigjeni, Në Twitter me ZOTIN mund t'ju japë ide për të vazhduar bashkëbisedimin.
  • Nxënësit e shkollave të mesme. Ofron edukim fetar të aksesueshëm për shkollat ​​e mesme me programin tonë.
  • Kandidatët për krezmim, RCIA ose martesë. Është në dispozicion një program i plotë në përgatitjen për marrjen e sakramenteve. 
  • Ata që punojnë me të rinjtë. Bëhuni gati të kërkoni së bashku për pyetje dhe përgjigje.
  • Bashkësitë e reflektimit të besimit për të rinjtë, adoleshentët ose të rriturit. Gjeni një program të plotë për takime diskutimesh së bashku me këshilla për moderatorin.
  • Katekezat e vazhdueshme në famulli. Gjeni një bazë për katekezën e vazhdueshme për çdo grupmoshë.
  • Studim i mëtejshëm (vetjak) pas një kursi prezantues për besimin. Për ata që dëshirojnë të thellojnë njohuritë e tyre për aspekte të ndryshme të besimit.
  • Prindërit dhe kumbarët e fëmijëve në zhvillim. Ju ndihmon të përgatitni përgjigje të mira për pyetjet e shumta të fëmijëve tuaj.