All Questions
prev
Previous:4.10 Bakit ang ilang mga Kristiyano ay mapagpaimbabaw?
next
Next:4.12 Ano ang biyaya?

4.11 Bakit may sariling mga batas ang Simbahan?

Pamumuhay ng isang Kristiyano

Kailangan ng mga panuntunan sa tuwing nagtatrabaho o nagkakasama ang mga tao.  Ang Simbahan ay mayroong sariling paraan ng batas, na tinatawag na ‘batas kanoniko’.

Ang layunin ng batas ng kanoniko ay upang matulungan tayong mabuhay nang maayos bilang mga Kristiyano [>4.7].  Inilalarawan din nito ang samahan ng Simbahan [>2.2].   Nalalapat ang batas ng Kanoniko sa lahat ng tapat.

 

Nariyan ang batas ng Kanoniko upang matulungan ang lahat ng mga Katoliko na mabuhay alinsunod sa itinuro sa atin ni Hesus sa pamamagitan ng Bibliya at ng Simbahan.
The Wisdom of the Church

Kailan lehitimong kumikilos ang awtoridad?

Ang awtoridad ay lehitimong kumikilos kapag siya ay naglilingkod sa → kapakanang pangkalahatan at bumabaling sa makatarungang mga pamamaraan upang maisakatuparan ang mga layunin nito.

Ang mga tao sa isang estado ay dapat makaaasa na sila ay namumuhay sa isang "panuntunan ng batas," kung saan mayroong mga batas na nakatakda para sa lahat. Walang sinuman ang obligadong sumunod sa mga batas na arbitraryo at hindi makatarungan o sinasalungat ang likas na moral na kaayusan. Kung gayon ay may karapatan, o sa mga ilalim ng ilang mga pagkakataon, may katungkulang sumasalungat. [Youcat 326]

This is what the Popes say

Sa mga daang siglo, nasanay ang Simbahang Katoliko na magreporma at magbago ng mga batas ng canonical na disiplina upang, sa patuloy na katapatan sa kanyang banal na Tagapagtatag, maaari silang mas mahusay na maiakma sa nakakaligtas na misyon na ipinagkatiwala sa kanya ... Ang Code of Canon Law ay labis na kinakailangan ang batas para sa Simbahan. Dahil, sa katunayan, ito ay nakaayos bilang isang panlipunan at nakikitang istraktura, dapat din itong magkaroon ng mga pamantayan. [Pope John Paul II, Sacrae Disciplinae Leges, 25 Jan. 1983]