All Questions
prev
Ankstesnis:4.10 Kodėl kai kurie krikščionys yra veidmainiai?
next
Kitas:4.12 Kas yra malonė?

4.11 Kodėl Bažnyčia turi savo įstatymus?

Gyventi krikščionišką gyvenimą

Kai žmonės dirba arba gyvena kartu, reikia taisyklių. Bažnyčia turi savo įstatymų sistemą, vadinamą kanonų teise.

Kanonų teisės paskirtis yra padėti mums gerai krikščioniškai gyventi. Taip pat ji apibrėžia Bažnyčios struktūrą. Kanonų teisė galioja visiems tikintiesiems.

Kanonų teisė skirta padėti visiems katalikams gyventi pagal tai, ko Jėzus moko per Šventąjį Raštą ir Bažnyčią.
Bažnyčios išmintis

Kada valdžia veikia teisėtai?

Valdžia veikia teisėtai, kai ji dirba bendrosios gerovės labui, šiam tikslui pasiekti naudodama tinkamas priemones.

Valstybės žmonės turi būti tikri, jog gyvena teisinėje valstybėje, kurioje nustatytos visus vienodai saistančios taisyklės. Niekas neprivalo laikytis savavališkų ar neteisingų, ar natūraliai dorovinei tvarkai prieštaraujančių įstatymų. Tuomet žmogus turi teisę, o prireikus – net pareigą, priešintis valdžiai. [Youcat 326]

Štai ką sako popiežiai

Katalikų Bažnyčia, praėjus kuriam laikui, paprastai pertvarko ir atnaujina šventosios disciplinos įstatymus, kad jie, visuomet išlaikant ištikimybę Dieviškajam Kūrėjui, geriau atitiktų jai patikėtą išganymo misiją <...> Kanonų teisės kodeksas be jokių abejonių yra būtinas Bažnyčiai. Kadangi ji organizuojama pagal visuomeninės ir regimosios sąrangos pavyzdį, jai reikalingos normos <...> [Popiežius Jonas Paulius II, Sacrae Disciplinae Leges, 1983 m. sausio 25 d.]