All Questions
prev
Predchádzajúce:4.10 Prečo sú niektorí kresťania pokrytci? Prečo porušujú Božie zákony?
next
Ďalej:4.12 Čo je to milosť?

4.11 Na čo slúži kanonické právo?

Život kresťana

Kdekoľvek spolu ľudia žijú alebo pracujú, sú potrebné pravidlá. Cirkev má vlastný právny systém zvaný kanonické právo.

Jeho účelom je pomôcť nám žiť ako dobrí kresťania. Popisuje tiež organizáciu Cirkvi. Kanonické právo platí pre všetkých veriacich.

Kanonické právo pomáha všetkým katolíkom žiť v súlade s tým, čo Ježiš učí skrze Bibliu a Cirkev.
Múdrosť Cirkvi

Kedy sa autorita vykonáva oprávnene?

Autorita sa oprávnene vykonáva len vtedy, ak sa usiluje o spoločné dobro a ak na jeho dosiahnutie používa primerané prostriedky.

Politické zriadenie sa má určovať na základe slobodného rozhodnutia občanov a má rešpektovať princíp právneho štátu, v ktorom vládne zákon, a nie ľudská svojvôľa. Občania v štáte musia mať záruku, že žijú v „právnom štáte“, v ktorom platia pre všetkých rovnaké záväzné pravidlá. Nikto sa nemusí riadiť svojvoľnými a nespravodlivými zákonmi alebo zákonmi, ktoré sú v rozpore s prirodzeným mravným poriadkom. V takom prípade majú ľudia právo, dokonca povinnosť postaviť sa na odpor. [Youcat 326]

Toto hovoria pápeži

Zákony posvätnej disciplíny katolícka cirkev postupom času zvyčajne reformuje a obnovuje, aby sa pri stálom zachovávaní vernosti voči božskému Zakladateľovi vhodne zhodovali so spásnym poslaním, ktoré jej bolo zverené… Kódex kánonického práva je Cirkvi vskutku potrebný. Keďže Cirkev je ustanovená aj ako sociálny a viditeľný organizmus, potrebuje normy [Pápež Ján Pavol II., Sacrae disciplinae leges, 25. januára 1983]