DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:4.10 Dlaczego chrześcijanie są takimi hipokrytami? Dlaczego łamią prawa Boże?
next
Następny:4.12 Co to jest łaska?

4.11 Do czego potrzebne jest prawo kanoniczne?

Życie chrześcijanina

Gdy ludzie żyją i pracują ze sobą, potrzebują zasad. Kościół posiada własny system prawny – prawo kanoniczne.

Prawo kanoniczne ma pomagać chrześcijanom żyć dobrze. Opisuje również strukturę organizacyjną Kościoła. Prawo kanoniczne obowiązuje wszystkich wierzących.

 

Prawo kanoniczne ma pomóc katolikom żyć w zgodzie z nauczaniem Jezusa zawartym w Piśmie Świętym i nauce Kościoła.