Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
vrouw Justitia

4.11 Do czego potrzebne jest prawo kanoniczne?

Życie chrześcijanina

Gdy ludzie żyją i pracują ze sobą, potrzebują zasad. Kościół posiada własny system prawny – prawo kanoniczne.

Prawo kanoniczne ma pomagać chrześcijanom żyć dobrze. Opisuje również strukturę organizacyjną Kościoła. Prawo kanoniczne obowiązuje wszystkich wierzących.

> Czytaj więcej w książce

Prawo kanoniczne ma pomóc katolikom żyć w zgodzie z nauczaniem Jezusa zawartym w Piśmie Świętym i nauce Kościoła.