DeoQuest and TweetignwithGOD

 

Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:4.10 Pse disa të krishterë sillen si hipokritë?
next
Tjetra:4.12 Çka është hiri?

4.11 Pse Kisha i ka ligjet e veta?

Të jetosh si i krishterë

Rregullat janë të nevojshme sa herë që njerëzit punojnë ose jetojnë së bashku. Kisha ka sistemin e vet të së drejtës, e quajtur “e drejta kanonike”.

Qëllimi i të drejtës kanonike është të na ndihmojë të jetojmë mirë si të krishterë. Ai përshkruan edhe organizimin e Kishës. Kodi i të drejtës kanonike zbatohet për të gjithë besimtarët.

E Drejta Kanonike ka për qëllim të ndihmojë të gjithë katolikët të jetojnë sipas asaj që Jezusi na mëson nëpërmjet Biblës dhe Kishës.
Urtësia e Kishës

When does an authority act legitimately?

An authority acts legitimately when it works for the sake of the common good and applies just methods of attaining the goals thereof.

The people in a State must be able to rely on the fact that they live under a “government of laws”, which has rules that are binding for all. No one is obliged to obey laws that are arbitrary and unjust or that contradict the natural moral order. In that case there is a right, or in some circumstances even the duty, to resist. [Youcat 326]

Ja çfarë thonë Papët

Gjatë shekujve, Kisha Katolike është mësuar të reformojë dhe rinovojë ligjet e disiplinës kanonike në mënyrë që, në besnikëri të vazhdueshme ndaj Themeluesit të saj hyjnor, ata të mund të përshtaten më mirë me misionin shëlbues  që i është besuar .. E drejta kanonike është jashtëzakonisht e nevojshme për Kishën. Meqenëse, në të vërtetë, ajo është e organizuar si një strukturë sociale dhe e dukshme,  duhet të ketë edhe  norma. [Papa Gjon Pali II, Sacrae Disciplinae Leges, 25 janar 1983]