All Questions
prev
Previous:5.1 Mayroon bang isang Kristiyanong pamamaraan ng pagkilos sa isang krisis na may isang hindi kilalang kinalabasan?
next
Next:5.3 Paano ako lalago sa pananampalataya ngayon na napipilitan akong manatili sa bahay?

5.2 Ang lahat ay walang kasiguraduhan: saan ako makakahanap ng matatag na batayan?

Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya sa panahon ng krisis

Napaka-tao upang matakot kapag ang lahat ng iyong nalalaman ay tila nagiba o nawala. Gayunpaman, si Hesus ay gumawa sa atin ng isang matibay na pangako: "Ako ay laging kasama mo, hanggang sa wakas ng panahon" (Mt 28:20). Isipin mo kung paano natakot ang mga alagad sa kanilang maliit na bangka habang may bagyo, at kung paano ginawa ni Hesus ang imposible: pinakalma niya ang bagyo at ang dagat ay naging kalmado (Mc 4: 35-41). At isipin mo ang bahay na itinayo sa buhangin at tinangay ng mga alon (Mt 7: 26-27). Nais ni Hesus na maging isang bato para sa iyo, upang maitayo mo sa kanya ang bahay ng iyong buhay (Mt 7: 24-25). Itinayo sa isang matibay na pundasyon, ang bahay ay hindi mabubuwal, anuman ang mangyari. Kaya, subukang lumago [> 5.3] sa iyong relasyon kay Hesus at sa gayon ay makakahanap ng matatag na batayan, kahit na sa oras ng krisis.

Nais ni Hesus na makasama ka sa oras ng kawalan ng katiyakan, upang bigyan ka ng lakas [> 4.12] upang harapin ang anumang mangyari. Malinaw na, kakailanganin mong gawin ang iyong parte [> 4.8] upang maitayo ang bahay, kahit na ang isang positibong kinalabasan ay maaaring tila walang kasiguraduhan [> 4.18]. Sapagkat kung pinaghirapan mong gawin ang iyong makakaya, masasabi mo nang may tiwala at paniniwala: "Sa iyo na ngayon, Hesus!"

Itayo ang iyong buhay sa matibay na bato na si Hesus, at makakahanap ka ng matatag na lupa sa kalaliman ng krisis: Siya ay laging kasama mo.