All Questions
prev
Předchozí:5.1 Je nějaká křesťanská cesta, jak jednat v krizi s nejasným výsledkem?
next
Následující:5.3 Jak můžu růst ve víře teď, když jsem nucený zůstat doma?

5.2 Všechno je nejisté: kde mohu najít pevné zázemí?

Žít svou víru v čase krize

Je lidské zpanikařit, když se zdá, že všechno, co znáš, se rozpadá nebo mizí. Nicméně, Ježíš nám dal příslib: “Jsem vždy s Tebou až do konce věků”(Mt 28:20). Vzpomeň si, jak apoštolové zpanikařili ve své male loďce během bouře a jak Ježíš udělal nemožné: zklidnil bouři a moře bylo tiché (Mk 4:35-41). Vzpomeň si také na dům, který byl postavený na písku a byl spláchnutý vlnami (Mt 7:26-27). Ježíš pro Tebe chce být skálou, takže si na něm můžeš postavit dům svého života (Mt 7:24-25). Postavený na takto pevných základech dům nespadne, ať se stane cokoliv. Tak zkus růst [>5.3] ve svém vztahu s Ježíšem a tak najít pevné zázemí dokonce i pro čas krize.

Ježíš chce být s Tebou i v této chvíli nejistoty, aby Ti dal sílu čelit všemu, co se stane.  Samozřejmě budeš potřebovat udělat svou trošku vybudovat dům, dokonce když se pozitivní výsledek může zdát nepravděpodobný. Protože když budeš tvrdě pracovat, abys udělal, co můžeš, pak můžeš říct s důvěrou a jistotou: “Teď je to na Tobě, Ježíši!”

Postav svůj život na pevné skále, kterou je Ježíš, a budeš schopný najít pevné základy v nejhlubší krizi: On je vždy s Tebou.