DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:5.1 Is er een christelijke manier te leven tijdens een crisis met een onbekende uitkomst?
next
Volgende:5.3 Hoe kan ik groeien in geloof nu ik gedwongen ben thuis te blijven?

5.2 Alles is onzeker: waar vind ik vaste grond?

Je geloof beleven in een tijd van crisis

Het is heel menselijk om in paniek te raken wanneer alles wat je keent uiteen lijkt te vallen of te verdwijnen. Jezus heeft ons echter een duidelijke belofte gedaan: 'Ik ben altijd bij je, tot het einde der tijden' (Mt 28,20). Bedenk hoe de discipelen in paniek in paniek raakten tijdens een storm, en hoe Jezus het onmogelijke deed: hij kalmeerde de storm en het meer werd vlak (Mk 4,35-41). En denk aan het huis dat op zand was gebouwd en door de golven werd weggevaagd (Mt 7,26-27). Jezus wil een rots voor je zijn, zodat je het huis van je leven op Hem kunt bouwen (Mt 7,24-25). Gebouwd op zo'n sterke basis, zal het huis niet instorten, wat er ook gebeurt. Probeer dus te groeien in je relatie met Jezus en zo vaste grond te vinden, zelfs in tijden van crisis.

Jezus wil bij je zijn in dit moment van onzekerheid, om je kracht te geven  om het hoofd te bieden aan wat er ook gebeurt. Het is duidelijk dat je je steentje moet bijdragen om het huis te bouwen, zelfs als een positieve uitkomst onwaarschijnlijk lijkt. Want als je hard werkt om te doen wat je kunt, dan kun je met vertrouwen en overtuiging zeggen: 'Nu is het aan u, Jezus!'

Bouw je leven op de sterke rots die Jezus is, en je zult stevige grond vinden in de diepste crisis: Hij is altijd bij je.