All Questions
prev
Previous:4.50 Paano ako makatutulong upang maipalaganap ang ebanghelyo?
next
Next:5.2 Ang lahat ay walang kasiguraduhan: saan ako makakahanap ng matatag na batayan?

5.1 Mayroon bang isang Kristiyanong pamamaraan ng pagkilos sa isang krisis na may isang hindi kilalang kinalabasan?

Ang pagsasabuhay ng iyong pananampalataya sa panahon ng krisis

Madali ang pagiging desperado kung hindi mo nakikita ang paraan upang makawala sa isang krisis. Sa kabutihang palad, sinasabi sa atin ng ating pananampalataya na laging may pag-asa [> 3.46]. Si Hesus mismo ay paulit-ulit na nagsasabi sa Bibliya [> 1.10]: "Huwag kang matakot" (Mat 14:27). Kahit na sa pinakamadilim na sitwasyon, kasama natin Siya [> 1.25]. At ito ang gumagawa ng lahat ng pagkakaiba! [> 4.7]

Sa isang malupit na sitwasyon ng sakuna, maaari kang gumawa ng isang tunay na pagkakaiba kung ipapalaganap mo ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa sa halip na ang desperasyong nasa paligid mo na. Kung ang mensaheng ito ay nagmula sa iyong (munting) pananampalataya sa Diyos, ang pag-ibig at pag-asa na ito ay tunay [> 1.35]. Bilang mga Kristiyano hindi tayo kailangang mawalan ng pag-asa, sapagkat hindi tayo nag-iisa. Kahit na ang pinakapangit ay dumating sa pinakamalala, mayroon pa ring pangako si Hesus na makakasama natin siya pagkatapos ng hindi perpektong buhay na ito sa mundo [> 1.50]. Ang kanyang presensya at pangako ay makakatulong sa iyo na makahanap ng lakas upang magawa ang iyong makakaya upang labanan ang mga negatibong epekto ng krisis na may isang mapagmatyag na mata lalo na para sa mga matatanda at nangangailangan [> 4.45].

Sa pinakamalubhang kadiliman, ang Diyos ay naroroon kasama ang kanyang pag-ibig: nais niyang bigyan ka ng lakas upang harapin ang krisis at bigyan ng pag-asa ang mga nasa paligid mo.