All Questions
prev
Prethodna:1.37 Može li nam patnja pomoći da se približimo Bogu?
next
Sljedeći:1.39 Marija nije Bog. Zašto je onda toliko štujemo?

1.38 Zašto je Marija tako važna?

Marija i anđeli

Mariju je Bog izabrao da rodi Isusa i odgaja ga. Čineći to, također je surađivala u spasenju svih ljudi. Bila je duboko religiozna žena, koja je svoga Sina voljela svim srcem. Kad je Isus morao patiti, ona je patila s Njim.

Kad je Isus visio na križu, rekao je svom učeniku Ivanu: "Evo majke svoje" (Iv 19,27). Tim je riječima svima nama postala majka; to znači da svi možemo biti Isusovi učenici. Marija je vrlo bliska s Isusom na nebu. Možemo je zamoliti da moli za nas, što ona rado čini.

Marija je jedinstvena i važna za nas. Ona je “puna milosti” (Lk 1,28), “blagoslovljena među ženama” i “Majka Gospodinova” (Lk 1,42-43).
Mudrost Crkve

Kako je Blažena Djevica Marija eshatološka slika Crkve?

Gledajući Mariju, svu svetu te tijelom i dušom već proslavljenu, Crkva u njoj promatra ono na što je sama pozvana na zemlji i ono što će biti u nebeskoj domovini. [KKKC 199]

Zašto u zajedništvu svetih Marija ima tako povlašteno mjesto?

Marija je Majka Božja. Na zemlji je bila povezana s Isusom kao ni jedan drugi čovjek – ta blizina ne prestaje ni na nebu. Marija je Kraljica neba, a u svojemu majčinstvu nama je posve blizu.

 

Budući da se dušom i tijelom potpuno povjerila opasnu, mada i božanskome pothvatu, Marija je dušom i tijelom uznesena na nebo. Tko poput Marije ljubi i vjeruje, dolazi u nebo. [Youcat 147]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Ćiril Jeruzalemski, Kateheze

Vjerujte da je ovaj Jedinorođeni Sin Božji za naše grijehe sišao s neba na zemlju i preuzeo je s nama tu ljudsku prirodu poput strasti, i rođen je od Presvete Djevice i Duha Svetoga i postao je čovjek, ali ne u prividnom ili pukom prikazanju, nego u istini; niti prolazeći kroz Djevicu kao kroz kanal; ali uistinu načinjen je od njezinog tijela i doista se je hranio kao i mi, i doista je pio kao i mi. Jer ako je utjelovljenje izmišljeno, spasenje je također izmišljeno. [Sv. Ćiril Jeruzalemski, Kateheze, br. 4, 9 (33 mg, 465)]