DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.38 Zašto je Marija tako važna?
next
Sljedeći:1.40 Je li Marija uvijek ostala djevica i je li ikad sagriješila?

1.39 Marija nije Bog. Zašto je onda toliko štujemo?

Marija i anđeli

Marija nije Bog. Međutim, ona je Majka Božja. Zbog ove posebne uloge možemo ju častiti. Poštovanje se razlikuje od štovanja, koje je rezervirano samo za Boga. Predanost Mariji ukorijenjena je u Bibliji. Kad je bila trudna s Isusom, Marija je predviđala: "Od sada će me svi naraštaji zvati blaženom." (Lk 1,48).

Molitva Zdravo Marijo sastoji se od nekoliko fraza iz Biblije. Arkanđeo Gabrijel rekao je Mariji: "Zdravo, puna milosti, Gospodin je s tobom" (Lk 1,28), a Marijina rođakinja Elizabeta rekla je: "Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod od svoje utrobe"(Lk 1,42). Zdravo Marijo i ostale molitve Mariji možete pronaći u TwGOD aplikaciji.

 

Isus nam je dao Mariju kao našu majku. Stoga joj se možemo moliti i tražiti da nas zagovara kod svoga sina Isusa.
Mudrost Crkve

Kako Crkva moli Mariju?

Ponajprije sa Zdravo, Marijo, molitvom kojom Crkva traži Bogorodičin zagovor. Druge marijanske molitve su Krunica (Ružarij), himan Akastist, Paraklisis, drugi himni i pjesme raznih kršćanskih predaja. [KKKC 563]

Kako glasi “Zdravo, Marijo”?

Zdravo, Marijo,
milosti puna,
Gospodin s tobom.
Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike,
sada i na času smrti naše. Amen.

 

Latinski:
Ave Maria, gratia plena.
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

[Youcat 480]

Kako se moli krunica?

 1. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga …
 2. Apostolsko vjerovanje
 3. Oče naš
 4. Tri Zdravo, Marijo
 5. “Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.”
 6. Pet desetica koje započinju Očenašem te slijedi 10 Zdravo Marija i Slava Ocu.

 

Cijela krunica sastoji se od otajstava. Postoje radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla.

 

 • Radosna otajstva (ponedjeljak, subota)
 1. Anđeo naviješta Mariji da će začeti Isusa po Duhu Svetomu
 2. Marija posjećuje svoju rodicu Elizabetu
 3. Isus se rađa u Betlehemu
 4. Isusa prikazuju u hramu
 5. Isusa pronalaze u hramu
 • Otajstva svjetla (četvrtak)
 1. Isus je kršten u Jordanu
 2. Isus se očituje na svadbi u Kani
 3. Isus naviješta kraljevstvo Božje
 4. Isus se preobražava na gori
 5. Isus ustanovljuje euharistiju
 • Žalosna otajstva (utorak, petak)
 1. Isus moli u Maslinskome vrtu
 2. Isusa bičuju
 3. Isusa krune trnovom krunom
 4. Isus se uspinje na brdo Kalvariju
 5. Isus umire na križu
 • Slavna otajstva (srijeda, nedjelja)
 1. Isus uskrsava
 2. Isus uzlazi na nebo
 3. Duh Sveti silazi nad apostole
 4. Marija je uznesena na nebo
 5. Marija u slavi

[Youcat 481]

Kakvo se štovanje iskazuje svetoj Djevici?

To je posve osobito štovanje koje se bitno razlikuje od poklonstvenoga štovanja, koje se iskazuje samo Presvetome Trojstvu. To osobito štovanje poseban izraz nalazi u liturgijskim slavljima posvećenima Bogorodici i u marijanskoj molitvi, poput krunice (ružarija), sažetka cijeloga evanđelja. [KKKC 198]

Smije li se Marija obožavati?

Ne. Jedino se Boga smije obožavati. Mariju smijemo, međutim, kao svoju Majku, svim srcem častiti.

 

Pod obožavanjem podrazumijevamo ponizno i potpuno prihvaćanje apsolutne Božje uzvišenosti nad svim stvorenjima. Marija je stvorenje poput nas. U vjeri je ona naša majka. I roditelje trebamo poštivati. To je u skladu s Biblijom, pa i Marija sama veli: “Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom” (Lk 1,48b). Tako Crkva poznaje marijanska svetišta i hodočasnička središta, blagdane, pjesme i molitve, kao što je na primjer KRUNICA. Ona je sažetak evanđelja. [Youcat 149]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Pavao VI., Marijanska pobožnost

Povećano znanje o Marijinom poslanju postalo je radosnim štovanjem i poštovanjem mudrog Božjeg plana koji je u svoju obitelj (Crkvu) stavio kao i u svaki dom lik Žene, koji na skriveni način i u duhu službe bdije nad tom obitelji i pažljivo pazi na nju sve do slavnog dana Gospodnjeg. [Papa Pavao VI., Marijanska pobožnost, uvod]