DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Ankstesnis:1.37 Ar kančia gali padėti mums priartėti prie Dievo?
next
Kitas:1.39 Marija – ne Dievas, tad kam visas tas pamaldumas jai?

1.38 Kodėl tokia svarbi Marija?

Marija ir angelai

Mariją Dievas pasirinko , kad ji pagimdytų Jėzų ir Jį užaugintų. Tai darydama ji taip pat bendradarbiavo išganant visus žmones . Ji buvo labai tikinti moteris, kuri iš visos širdies mylėjo savo Sūnų. Kai Jėzus turėjo kentėti, ji kentėjo kartu su Juo.

Kabėdamas ant kryžiaus Jėzus tarė savo mokiniui Jonui: „Štai tavo motina(Jn 19, 27)Jn 19, 27:Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.. Šiais žodžiais Marija tapo visų mūsų Motina; tai reiškia, jog mes visi galime būti Jėzaus mokiniai. Marija yra labai artima Jėzui danguje. Galime prašyti jos melsti už mus , ką ji daro su džiaugsmu.

Marija yra išskirtinė ir mums svarbi. Ji „pilna malonės“ (Lk 1, 28), „palaiminta tarp moterų“ ir „Viešpaties motina“(Lk 1, 42–43).
Bažnyčios išmintis

Kokiu būdu palaimintoji Mergelė Marija yra eschatologinė Bažnyčios ikona?

Žvelgdama į visiškai šventą, kūnu ir siela jau pašlovintą Mariją, Bažnyčia regi joje tai, kuo ji pati pašaukta būti žemėje ir kas ji bus dangiškojoje tėvynėje. [KBKS 199]

Kodėl šventųjų bendrijoje Mergelės Marijos vieta išskirtinė?

Marija yra Dievo Motina. Žemėje kaip niekas kitas ji buvo susijusi su Jėzumi, tas artumas nenutrūksta ir danguje. Marija yra Dangaus Karalienė ir visada arti mūsų kaip Motina.

Kadangi Marija kūnu ir siela, nepaisydama rizikos, su pasitikėjimu ėmėsi dieviško, bet pavojingo pavedimo, ji su kūnu ir siela buvo paimta į dangų. Kas gyvena ir tiki kaip Marija, pasiekia dangų. [Youcat 147]

Štai ką sako Bažnyčios Tėvai

Tikėk, kad šis viengimis Dievo Sūnus dėl mūsų nuodėmių nužengė iš dangaus į žemę ir prisiėmė šią žmogiškąją prigimtį su tokiomis pat aistromis kaip mūsų, ir prasidėjo iš Šventosios Dvasios, ir iš Švenčiausiosios Mergelės, ir tapo žmogumi – ne menamai ar apsimetant, bet iš tikrųjų; nei pereidamas per Mergelę kaip per kanalą; bet tikrai iš jos tapo kūnu ir tikrai valgė, kaip mes valgome, ir tikrai gėrė, kaip mes geriame. Nes jei Įsikūnijimas buvo iliuzija, išganymas taip pat yra iliuzija. [Šv. Kirilas Jeruzalietis, Katechezės, Nr. 4, 9 (MG 33, 465)]