DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Poprzedni:1.37 Czy cierpienie może nam pomóc zbliżyć się do Boga?
next
Następny:1.39 Maryja nie jest Bogiem, więc skąd ten cały kult?

1.38 Dlaczego Maryja jest tak ważna?

Maryja i anioły

Maryja została wybrana przez Boga, aby nosić, urodzić i wychować Jezusa. W ten sposób współdziałała z Bogiem dla zbawienia wszystkich ludzi. Była głęboko religijną kobietą, która kochała swojego Syna całym sercem i duszą. Kiedy Jezus cierpiał, ona cierpiała razem z Nim.

Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, powiedział do swojego ucznia Jana: „Oto twoja Matka” (J 19, 27)J 19, 27: Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie.. Od tej pory Maryja stała się Matką nas wszystkich; oznacza to, że wszyscy możemy być uczniami Jezusa. Maryja jest w niebie bardzo blisko Jezusa. Możemy ją prosić, by się za nas modliła, co czyni z radością.

Maryja jest niezrównana i ważna dla nas; „łaski pełna” (Łk 1, 28) i „błogosławiona między niewiastami”. To Matka naszego Pana (Łk 1, 42-43).