All Questions
prev
Predchádzajúce:1.37 Priblížime sa utrpením k Bohu?
next
Ďalej:1.39 Mária nie je Boh, tak prečo všetka tá úcta k nej?

1.38 Prečo je Mária dôležitá?

Mária a anjeli

Máriu si vybral Boh, aby porodila Ježiša a vychovala ho. Takýmto spôsobom zároveň spolupracovala na spáse všetkých ľudí. Bola ženou hlbokej viery, ktorá svojho syna milovala celým srdcom. Keď musel Ježiš trpieť, trpela s ním.

Keď Ježiš visel na kríži, povedal svojmu učeníkovi Jánovi: „Hľa, tvoja matka“ (Jn 19,27)Jn 19,27 – Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.. Týmito slovami sa stala Mária matkou nám všetkým, čo znamená, že môžeme byť všetci Ježišovými učeníkmi. Mária je veľmi blízko Ježiša aj v nebi. Môžeme ju prosiť o to, aby za nás orodovala čo s radosťou urobí.

Mária je pre nás výnimočná a dôležitá. Je „plná milosti“ (porov. Lk 1,28), „požehnaná medzi ženami“ a „matka Pána“ (porov. Lk 1,42-43).
Múdrosť Cirkvi

V akom zmysle je preblahoslavená Panna Mária eschatologickou ikonou Cirkvi?

Keď Cirkev hľadí na Pannu Máriu, celú svätú a už oslávenú s telom i dušou, kontempluje na nej to, čím ona sama je povolaná byť na tejto zemi a čím bude v nebeskej vlasti. [KKKC 199]

Prečo má Mária také výnimočné postavenie v spoločenstve svätých?

Mária je Božia Matka. Na zemi bola spojená s Ježišom ako nikto iný a toto puto trvá aj v nebi. Mária je Kráľovná neba a vo svojom materstve je nám nesmierne blízko.    

Pretože Mária s telom i dušou prijala od Boha neľahké poslanie, bola s telom i dušou prijatá do nebeskej slávy. Kto žije a verí podľa jej príkladu, príde do neba. [Youcat 147]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Verte, že tento jednorodený Syn Boží pre naše hriechy zostúpil na svet z nebies a vzal si prirodzenosť človeka so žiadosťami, aké máme i my, počal sa zo Svätej Panny a z Ducha Svätého a stal sa človekom, nie zdanlivo alebo naoko, ale vskutku; neprešiel skrze Pannu ako skrze bránu, ale z nej bol zrodený v skutočnom tele, vskutku jedol a vskutku pil ako my. Veď ak by vtelenie bolo len zdaním, bola by zdaním aj naša spása. [sv. Cyril Jeruzalemský, Katechézy, č. 4,9 (PG 33,465)]