All Questions
prev
Prethodna:2.12 Jedna Crkva. Zašto onda sve te podjele među kršćanima?
next
Sljedeći:2.14 Mogu li biti dobar kršćanin bez Crkve?

2.13 Kako mogu biti siguran da Crkva govori istinu?

Početci Crkve

Sam je Isus osnovao Crkvu na Petru, drugim apostolima i njihovim nasljednicima kao njezinim vođama. Crkvu je nazvao “stup i uporište istine” (1 Tim 3,15) 1 Tim 3,15: Okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.. Kako bi osigurao da apostoli mogu bez greške prenijeti istinu vjere, Isus im je dao Duha Svetoga.

Također i danas Duh Sveti pomaže Crkvi da bolje razumije vjeru. Stoga, zato što Crkva nije samo ljudska ustanova, možete vjerovati da Crkva uvijek govori istinu o Bogu.

Duh Sveti osigurava da Crkva poučava istinu o vjeri čak i kad su svećenici ili biskupi grešni.

Mudrost Crkve

Zašto je Crkva apostolska?

Crkva je apostolska po svome podrijetlu jer je sagrađena na “temelju apostola” (Ef 2,20); po svome nauku, preuzetu od apostola; po svome ustrojstvu, ukoliko je, sve do Kristova ponovnoga dolaska, poučavaju, posvećuju i njom upravljaju apostoli, po svojim nasljednicima biskupima u zajedništvu s Petrovim nasljednikom. [KKKC 174]

U kojemu je smislu Crkva sveta?

Crkva je sveta budući da joj je tvorac sam Presveti Bog; Krist je dao sama sebe za nju da je posveti i učini posvetiteljicom; Duh Sveti je ljubavlju oživljuje. U njoj je pohranjena punina sredstva spasenja. Svetost je poziv svakoga njezina člana i svrha svekolike njezine djelatnosti. Crkva među svoje članove ubraja Djevicu Mariju i bezbrojne svece, kao uzore i zagovornike. Svetost Crkve vrelo je posvećenja njezine djece koja se ovdje na zemlji sva priznaju grješnicima, uvijek potrebna obraćenja i očišćenja. [KKKC 165]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Irenej, Protiv hereza

Propovijedanje Crkve je svugdje dosljedno i nastavlja se ravnomjernim tijekom i prima svjedočanstvo proroka, apostola i svih učenika... i to dobro utemeljen sustav, koji teži čovjekovom spasenju, naime, našoj vjeri. [Sv. Irenej, Protiv hereza, 3. knjiga, 24. poglavlje (MG 7, 966)]