All Tweets
prev
Prethodna:2.12 Jedna Crkva. Zašto onda sve te podjele među kršćanima?
next
Sljedeći:2.14 Mogu li biti dobar kršćanin bez Crkve?

2.13 Kako mogu biti siguran da Crkva govori istinu?

Početci Crkve

Sam je Isus osnovao Crkvu s Petrom, drugim apostolima i njihovim nasljednicima kao njezini vođe [>2.1].Crkvu je nazvao “stup i uporište istine” (1 Tim 3,15) 1 Tim 3,15: Okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj, koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.. Kako bi osigurao da apostoli mogu bez greške prenijeti istinu vjere, Isus im je dao Duha Svetoga [>1.31].

Također i danas Duh Sveti pomaže Crkvi da bolje razumije vjeru.Stoga, i ne samo zato što je ljudska ustanova, možete vjerovati da Crkva uvijek govori istinu o Bogu.

> Pročitaj više u knjizi

Duh Sveti osigurava da Crkva poučava istinu o vjeri čak i kad su svećenici ili biskupi grešni.