Alle Tweets
prev
Vorige:2.12 ‘Eén Kerk’ – waarom dan die scheiding van de christenen?
next
Volgende:2.14 Kan ik geen goede christen zijn zonder de Kerk?

2.13 Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?

De oorsprong van de Kerk

Jezus zelf stelde de Kerk in, met Petrus, de andere Apostelen en hun opvolgers als leiders ervan. De Kerk noemde Hij “de grondslag van de waarheid” (I Tim 3,15)I Tim 3,15: Voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis; dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid.. Om ervoor te zorgen dat de Apostelen de waarheid van het geloof zonder fouten konden doorgeven, gaf Jezus hen de Heilige Geest.

Ook nu helpt de Heilige Geest de Kerk om het geloof beter te begrijpen. Daarom, en omdat het niet alleen een menselijke instelling is, kun je er op vertrouwen dat de Kerk altijd de waarheid over God vertelt.

> Lees meer in het boek

De H. Geest garandeert dat de Kerk altijd de waarheid leert over God. Ook al kunnen priesters soms zwaar zondigen, God is groter dan zij.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom is de Kerk apostolisch?

The Church is apostolic in her origin because she has been built on “the foundation of the Apostles” (Ephesians 2:20). She is apostolic in her  teaching which is the same as that of the Apostles. She is apostolic by reason of her structure insofar as she is taught, sanctified, and guided until Christ returns by the Apostles through their successors who are the bishops in communion with the successor of Peter. [CCKK 174]

In welke zin is de Kerk heilig?

De Kerk is heilig in zoverre de Allerheiligste God aan haar oorsprong staat; Christus heeft zichzelf voor haar overgeleverd, om haar te heiligen en haar heiligend te maken; de heilige Geest bezielt haar met de liefde. In haar bevindt zich de volheid van de heilsmiddelen. De heiligheid is de roeping van al haar leden en het doel van heel haar werkzaamheid. De Kerk telt onder haar leden de Maagd Maria en talloze heiligen als voorbeelden en voorsprekers. De heiligheid van de Kerk is de bron van de heiliging van haar kinderen, die hier op aarde erkennen dat zij allen zondaars zijn en steeds bekering en loutering nodig hebben. [CCKK 165]