DeoQuest and TweetingwithGOD

 

Alle Vragen
prev
Vorige:2.12 ‘Eén Kerk’ – waarom dan die scheiding van de christenen?
next
Volgende:2.14 Kan ik geen goede christen zijn zonder de Kerk?

2.13 Hoe weet ik zeker dat de Kerk de waarheid vertelt?

De oorsprong van de Kerk

Jezus zelf stelde de Kerk in, met Petrus, de andere Apostelen en hun opvolgers als leiders ervan. De Kerk noemde Hij “de grondslag van de waarheid” (I Tim 3,15)I Tim 3,15: Voor het geval dat ik mocht worden opgehouden. Dan weet u hoe men zich behoort te gedragen in Gods huis; dat is de kerk van de levende God, de pijler en de grondslag van de waarheid.. Om ervoor te zorgen dat de Apostelen de waarheid van het geloof zonder fouten konden doorgeven, gaf Jezus hen de Heilige Geest.

Ook nu helpt de Heilige Geest de Kerk om het geloof beter te begrijpen. Daarom, en omdat het niet alleen een menselijke instelling is, kun je er op vertrouwen dat de Kerk altijd de waarheid over God vertelt.

De H. Geest garandeert dat de Kerk altijd de waarheid leert over God. Ook al kunnen priesters soms zwaar zondigen, God is groter dan zij.