All Tweets
prev
Prethodna:2.13 Kako mogu biti siguran da Crkva govori istinu?
next
Sljedeći:2.15 Tko su apostoli? Tko su njihovi nasljednici?

2.14 Mogu li biti dobar kršćanin bez Crkve?

Početci Crkve

Isus je znao da neće biti lako živjeti kao kršćanin. Stoga je osnovao Crkvu, u kojoj svi njegovi sljedbenici zajedno tvore zajednicu. Pomoću ove zajednice, vjernici mogu doći k Bogu, osobito primanjem sakramenata [>3.35] i živeći kako nas je Bog učio.

Isus nas toliko voli da je bio spreman ponuditi svoj život  za Crkvu. Tko odbaci Crkvu, odbacuje i Isusa. Ljudi, koji bez ikakve vlastite krivnje ne poznaju Crkvu, ne znači da su automatski prokleti [>1.44]. Međutim, mnogo je lakše doći do Boga kroz Crkvu i zauvijek biti sretan na nebu. Bog to želi za sve ljude!

 

> Pročitaj više u knjizi

Isus je osnovao Crkvu kao pouzdan put do Boga sa svime što nam treba da dođemo do konačnog odredišta na nebu.