All Questions
prev
Prethodna:2.11 Kakvi su početci Crkve? Kako je sve počelo?
next
Sljedeći:2.13 Kako mogu biti siguran da Crkva govori istinu?

2.12 Jedna Crkva. Zašto onda sve te podjele među kršćanima?

Početci Crkve

Od početka je Isus želio da svi vjernici budu jedno (Iv 17,20-23) Iv 17,20-23: Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio.. Stoga je bolno vidjeti kako su kršćani tako podijeljeni. Glavni uzroci ove podjele u raznim crkvama  i zajednicama su tvrdoglavost, predrasude i grješnost samih ljudi.

Dužnost je svakog kršćanina moliti za ponovno ujedinjenje Crkve. Iako možemo surađivati s  Duhom Svetim i zajedno težiti tom jedinstvu (ekumenizmu), samo Bog može uspostaviti istinsko jedinstvo.

Isus želi jednu Crkvu, ali naša grešnost uzrokuje podjele. Moramo se moliti i raditi na jedinstvu, no njega može dati samo Bog.
Mudrost Crkve

Kako se zalagati za jedinstvo kršćana?

Želja za obnovom jednistva sviju kršćana Kristov je dar i poziv Duha. Ona se odnosi na cijelu Crkvu i ostvaruje se obraćenjem srca, molitvom, međusobnim bratskim poznavanjem i teološkim dijalogom. [KKKC 164]

Jesu li kršćani nekatolici naša braća i sestre?

Svi kršteni pripadaju CRKVI Isusa Krista. Stoga se kršteni, koji su odijeljeni od puna zajedništva Katoličke Crkve, u kojoj opstoji Crkva Isusa Krista, s pravom nazivaju kršćanima i zato su naša braća i sestre.

 

Odvajanja od jedne Kristove Crkve nastala su zbog iskrivljavanja Kristova nauka, ljudksih pogrješaka i nedostatne spremnosti na opraštanje, najčešće kod predstavnika obiju strana. Današnji kršćani nisu krivi za povijesne raskole u Crkvi. Duh Sveti također djeluje na spasenje ljudi i u CRKVAMA I CRKVENIM ZAJEDNICAMA odijeljenim od Katoličke Crkve. Svi tamo prisutni darovi, na primjer Sveto pismo, SAKRAMENTI, vjera, nada, ljubav i druge KARIZME, dolaze od Krista. Gdje je prisutan Duh Isusov, postoji unutarnje kretanje prema “ponovnomu sjedinjenju” jer želi zajedno rasti ono što zajedno pripada. [Youcat 130]

Gdje postoji jedina Kristova Crkva?

Jedina Kristova Crkva, ustanovljena i uređena na ovome svijetu kao društvo, opstoji (subsistit in) u Katoličkoj Crkvi, kojom upravljaju nasljednik Petrov i biskupi koji su s njime u zajedništvu. Samo po njoj može se dostići sva punina sredstava spasenja jer je Gospodin sva dobra Novoga saveza povjerio samo apostolskome zboru na čelu s Petrom. [KKKC 162]

Zašto može postojati samo jedna Crkva?

Kao što je samo jedan jedincati Krist, tako može biti i samo jedno njegovo tijelo, jedina zaručnica Kristova, dakle samo jedna Kristova CRKVA. On je Glava, Crkva je tijelo. Zajedno tvore “čitava Krista” (Augustin). Kao što tijelo ima mnogo udova, a ipak je samo jedno, tako se i Crkva sastoji od mnogo pojedinih Crkava (biskupija).

 

Isus je svoju Crkvu sagradio na temelju APOSTOLA. Taj je temelj nosi do danas. Vjera apostola dalje se prenosi u CRKVI iz naraštaja u naraštaj, pod vodstvom Petrove službe koja “predsjeda predvodeći u ljubavi” (Ignacije Antiohijski). I SAKRAMENTI, koje je Isus povjerio apostolskome zboru, još uvijek djeluju svojom izvornom snagom. [Youcat 129]

U kojemu je smislu Crkva sveta?

Crkva je sveta budući da joj je tvorac sam Presveti Bog; Krist je dao sama sebe za nju da je posveti i učini posvetiteljicom; Duh Sveti je ljubavlju oživljuje. U njoj je pohranjena punina sredstva spasenja. Svetost je poziv svakoga njezina člana i svrha svekolike njezine djelatnosti. Crkva među svoje članove ubraja Djevicu Mariju i bezbrojne svece, kao uzore i zagovornike. Svetost Crkve vrelo je posvećenja njezine djece koja se ovdje na zemlji sva priznaju grješnicima, uvijek potrebna braćenja i očišćenja. [KKKC 165]

Je li partikularna Crkva katolička?

Katolička je svaka partikularna Crkva (tj. biskupija i eparhija), načinjena od zajednice kršćanskih vjernika u zajedništvu vjere i sakramenata sa svojim biskupom zaređenim u apostolskome nasljedstvu te s Rimskom Crkvom, koja “presjeda u ljubavi” (sveti Ignacije Antiohijski). [KKKC 167]

Zašto se Crkva zove katolička?

“Katolički” (grč. katholon) znači koji se odnosi na cjelinu. CRKVA je katolička jer ju je Krist pozvao da ispovijeda cjelovitu vjeru, da sačuva i dijeli sve SAKRAMENTE, da Radosnu vijest navješćuje svima te ju je poslao k svim narodima. [Youcat 133]

Tko pripada Katoličkoj Crkvi?

Punu zajedništvu Katoličke Crkve pripada onaj tko se povezuje s Isusom Kristom u jedinstvu s PAPOM i BISKUPIMA, po ispovijesti katoličke vjere i primanjem SAKRAMENATA.

 

Bog je htio jednu CRKVU za sve. Nažalost, mi kršćani nismo ostali vjerni Kristovoj želji. Ipak, po vjeri i zajedničkome krštenju i sada smo duboko međusobno povezani. [Youcat 134]

Zašto Crkvu nazivamo apostolskom?

→CRKVU nazivamo apostolskom jer je utemeljena na →APOSTOLIMA, drži se apostolske predaje i predvode je nasljednici apostola.

 

Isus je pozvao APOSTOLE za svoje najbliže suradnike. Bili su njegovi svjedoci. Poslije uskrsnuća više im se puta ukazao. Poslao im je Duha Svetoga i poslao ih je kao svoje opunomoćene poslanike u sav svijet. U prvoj Crkvi bili su jamci jedinstva. Svoje su poslanje i punomoć predali dalje, polaganjem ruku, svojim nasljednicima BISKUPIMA. Taj se slijed naziva APOSTOLSKO NASLJEDSTVO. [Youcat 137]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Hilarije, O Trojstvu

Budući da je Crkva, koju je Gospod utemeljio i koju su apostoli ojačali, jedina Crkva svih ljudi... ne može se poreći da je odvajanje od vjere nastalo kao rezultat [neispravnog] razumijevanja, dok ono što čitamo je prilagođeno nečijim pogledima, a ne nečijim stavovima pokorno onome što je napisano. [Sv. Hilarije, O Trojstvu, 7. knjiga, 4. poglavlje (1050 10, 202)]