All Tweets
prev
Prethodna:1.30 Je li Isus imao braće i sestara?
next
Sljedeći:1.32 Što čini Duh Sveti? Trebam li ga ja?

1.31 Tko je Duh Sveti?

Što čini Duh Sveti?

Duh Sveti, Bog Otac i Isus njegov Sin, zajedno čine Sveto Trojstvo. Tri osobe Trojstva imaju vrlo posebnu vezu. Duh Sveti ima zadatak nadahnuti nas i pomoći nam da učimo o Bogu i počnemo imati vjeru.

Duh Sveti je također nadahnuo biblijske autore pri pisanju Božje poruke. On nam također pomaže da danas ispravno čitamo Bibliju. Vidimo ga simbolično prikazanog kao dah, zrak ili vjetra, kao i vodu, vatru, svjetlost ili oblake. Često ga simbolizira golub, koji se spustio na Isusa pri njegovom krštenju (Mt 3,16).

> Pročitaj više u knjizi

Duh Sveti Bog je zajedno s Ocem i Sinom. On nas tješi, omogućuje nam da imamo udjela u Božjoj ljubavi i pomaže nam.
The Wisdom of the Church

Wat betekent: De Heilige Geest heeft ‘gesproken door de profeten’?

God heeft al in het oude verbond mannen en vrouwen vervuld met de Geest, zodat zij hun stem verhieven voor God, in zijn Naam spraken en het volk voorbereidden op de komst van de Messias.

In het oude verbond zocht God mannen en vrouwen uit die bereid waren zich door Hem te laten maken tot troosters, leiders en vermaners voor zijn volk. Het was de Geest van God die door de mond van Jesaja, Jeremia, Ezechiël en andere profeten sprak. Johannes de Doper, de laatste van die profeten, voorspelde niet alleen de komst van de Messias. Hij heeft Hem zelf ontmoet en Hem aangekondigd als de bevrijder uit de macht van de zonde. [Youcat 116]

Welke benamingen zijn er voor de heilige Geest?

'Heilige Geest' is de eigennaam van de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid. Jezus noemt hem ook de Paracleet (trooster, helper) en Geest der Waarheid. Het Nieuwe Testament noemt Hem bovendien Geest van Christus, Geest des Heren, Geest van God, Geest der heerlijkheid, Geest van de belofte. [CCKK 138]

Onder welke namen en tekenen verschijnt de Heilige Geest?

Op Jezus daalt de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif. De eerste christenen ervaren de Heilige Geest als een genezende zalf, als levend water, als een bruisende storm of als vlammen van vuur. Jezus Christus zelf spreekt van pleitbezorger, trooster, leraar en Geest van de waarheid. In de sacramenten van de Kerk wordt de Heilige Geest geschonken door handoplegging en zalving met olie.

De vrede die God na de zondvloed met de mensen sluit, werd Noach aangekondigd door de verschijning van een duif. Ook de heidense oudheid kende de duif als symbool voor de liefde. Daarom begrepen de vroege christenen meteen waarom de Heilige Geest, de tot Persoon geworden liefde van God, in de gedaante van een duif op Jezus neerdaalde, toen hij zich in de Jordaan liet dopen. Tegenwoordig is de duif het wereldwijd erkende vredessymbool en een van de grote symbolen voor de verzoening van de mens met God (zie Gen 8,10-11). [Youcat 115]