All Questions
prev
Prethodna:1.30 Je li Isus imao braće i sestara?
next
Sljedeći:1.32 Što čini Duh Sveti? Trebam li ga ja?

1.31 Tko je Duh Sveti?

Što čini Duh Sveti?

Duh Sveti, Bog Otac i Isus njegov Sin, zajedno čine Sveto Trojstvo. Tri osobe Trojstva imaju vrlo posebnu vezu. Duh Sveti ima zadatak nadahnuti nas i pomoći nam da učimo o Bogu i počnemo imati vjeru.

Duh Sveti je također nadahnuo biblijske autore pri pisanju Božje poruke. On nam također pomaže da danas ispravno čitamo Bibliju. Vidimo ga simbolično prikazanog kao dah, zrak ili vjetar, kao i vodu, vatru, svjetlost ili oblake. Često ga simbolizira golub, koji se spustio na Isusa pri njegovom krštenju (Mt 3,16).

Duh Sveti Bog je zajedno s Ocem i Sinom. On nas tješi, omogućuje nam da imamo udjela u Božjoj ljubavi i pomaže nam.
Mudrost Crkve

Zašto su poslanje Sina i poslanje Duha nerazdvojivi?

U nerazdjeljivu Trojstvu Sin i Duh su različiti, ali nerazdvojivi. Od početka do svršetka vremena, kada Otac šalje Sina, šalje i svoga Duha koji nas u vjeri sjedinjuje s Kristom da kao posinci možemo Boga zvati “Oče” (Rim 8,15). Duh je nevidljiv, ali mi ga poznamo po njegovu djelovanju kada nam objavljuje Riječ i kada djeluje u Crkvi. [KKKC 137]

Što znači da je Duh Sveti “govorio po prorocima”?

Bog je već u Starome zavjetu muškarce i žene ispunjao Duhom, tako da su za Boga dizali svoj glas, u njegovo ime govorili i pripravljali narod na Mesijin dolazak.

 

Bog je u Starome zavjetu izabirao muškarce i žene koji su mu bili spremni poslužiti da po njima tješi, vodi i opominje svoj narod. Duh je Božji govorio kroz usta Izaije, Jeremije, Ezekiela i ostalih proroka. Ivan Krstitelj, posljednji od prvih proroka, nije samo predvidio Mesijin dolazak. On ga je susreo i navijestio ga kao osloboditelja od vlasti grijeha. [Youcat 116]

Koji su nazivi Duha Svetoga?

“Duh Sveti” je vlastito ime treće Osobe Presvetoga Trojstva. Isus ga naziva i: Duh Paraklet (Tješitelj, Odvjetnik) i Duh Istine. Novi ga zavjet još naziva: Duh Kristov, Duh Gospodnji, Duh Božji, Duh slave, Duh obećanja. [KKKC 138]

Pod kojim se imenom i znakom pokazuje Duh Sveti?

Duh Sveti silazi nas Isusa u liku goluba. Prvi su kršćani iskusili Duha Svetoga kao ozdravljujuće pomazanje, kao živu vodu, kao olujni huk ili plamteći oganj. Sam Isus Krist govori o Zaštitniku, Branitelju, Učitelju i Duhu Istine. U SAKRAMENTIMA Crkve Duh Sveti se daruje polaganjem ruku i pomazanjem uljem.

 

Mir, što ga je Bog s ljudima sklopio nakon potopa, Noi je označen pojavom goluba. U starome poganstvu golubica je bila znak ljubavi. Tako su prvi kršćani odmah razumjeli zašto je Duh Sveti, uosobljena Ljubav Božja, nad Isusa, kada se je krstio u Jordanu, sišao u liku goluba. Danas je golubica po svem svijetu prepoznata kao znak mira i jedan od najvećih simbola pomirenja ljudi s Bogom (usp. Post 8,10-11). [Youcat 115]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Hilarije, O Trojstvu, 8. knjiga, 19. poglavlje

Doći će Branitelj i Sin će ga poslati od Oca, a on je Duh istine koji izlazi od Oca. [Sv. Hilarije, O Trojstvu, 8. knjiga, 19. poglavlje (ML 10, 250)]