All Questions
prev
Poprzedni:2.12 „Jeden Kościół” – więc skąd te podziały wśród chrześcijan?
next
Następny:2.14 Czy mogę być dobrym chrześcijaninem bez Kościoła?

2.13 Skąd mam mieć pewność, że Kościół mówi prawdę?

Początki Kościoła

Sam Jezus ustanowił Kościół, powierzając role przywódców Piotrowi oraz pozostałym apostołom i ich następcom. Nazwał Kościół „podporą prawdy” (1 Tm 3, 15)1 Tm 3, 15: Piszę to, gdyby przypadkiem opóźniało się moje przybycie, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. i dał apostołom Ducha Świętego, żeby mogli niezawodnie przekazywać innym prawdę wiary.

Również dzisiaj Duch Święty pomaga Kościołowi lepiej zrozumieć wiarę. Właśnie dlatego, że Kościół nie jest wyłącznie ludzką instytucją, można ufać, że zawsze głosi on prawdę o Bogu.

 

 

Duch Święty gwarantuje, że nauka Kościoła o wierze jest zawsze prawdziwa. Chociaż księża mogą poważnie grzeszyć, Bóg jest większy niż oni.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Kościół jest apostolski?

Kościół jest apostolski ze względu na swoje źródło, ponieważ został zbudowany na „fundamencie Apostołów” (Ef 2, 20); ze względu na nauczanie, które jest takie samo, co nauczanie Apostołów; ze względu na swoją strukturę, ponieważ – aż do powrotu Chrystusa – jest nauczany, uświęcany i prowadzony przez Apostołów dzięki tym, którzy są ich następcami, biskupami, w jedności z następcą Piotra. [KKKK 174]

W jakim sensie Kościół jest święty?

Kościół jest święty, ponieważ jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus wydał się na ofiarę, aby go uświęcić i uczynić go uświęcającym; Duch Święty ożywia go miłością. W nim została złożona cała pełnia zbawczych środków. Świętość jest powołaniem każdego członka Kościoła i stanowi cel każdej jego działalności. Kościół zalicza do swego grona Maryję Dziewicę i niezliczonych świętych jako wzory i orędowników. Świętość Kościoła jest źródłem uświęcenia swoich synów, którzy tutaj na ziemi uznają się wszyscy za grzeszników, potrzebujących zawsze nawrócenia i oczyszczenia. [KKKK 165]