All Tweets
prev
Prethodna:1.50 Koliko je važno uskrsnuće?
next
Sljedeći:2.2 Kako se upravlja Crkvom?

2.1 Što je to Crkva? Tko sve pripada Crkvi?

Crkva danas

Sam Isus je ustanovio Crkvu. To je zajednica ljudi, koja želi slijediti Isusa kako bi postali sveti i zauvijek s Njim živjeli u raju. Apostol Pavao nazvao je Crkvu “Kristovim tijelom”: Isus je glava i svi ostali članovi imaju svoje mjesto u ovom tijelu. Baš kao što su nam potrebni svi naši udovi, tako su svi pripadnici Crkve važni za čitavu Crkvu.

Vjernici se mogu podijeliti u tri velike “grupe”, svaka sa svojim specifičnim zvanjem u Crkvi:
a) Laik
b) Bogu posvećene osobe
c) Đakoni, svećenici i biskupi

Isus je ustanovio Crkvu kao zajednicu ljudi koji vjeruju u njega i slijede ga. Bogu dolazim po Crkvi.