DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:1.50 Koliko je važno uskrsnuće?
next
Sljedeći:2.2 Kako se upravlja Katoličkom Crkvom?

2.1 Što je to Crkva? Tko sve pripada Crkvi?

Crkva danas

Sam Isus je ustanovio Crkvu. To je zajednica ljudi, koja želi slijediti Isusa kako bi postali sveti i zauvijek s Njim živjeli u raju. Apostol Pavao nazvao je Crkvu “Kristovim tijelom”: Isus je glava i svi ostali članovi imaju svoje mjesto u ovom tijelu. Baš kao što su nam potrebni svi naši udovi, tako su svi pripadnici Crkve važni za čitavu Crkvu.

Vjernici se mogu podijeliti u tri velike “grupe”, svaka sa svojim specifičnim zvanjem u Crkvi:
a) Laik
b) Bogu posvećene osobe
c) Đakoni, svećenici i biskupi

Isus je ustanovio Crkvu kao zajednicu ljudi koji vjeruju u njega i slijede ga. Bogu dolazim po Crkvi.
Mudrost Crkve

Što je početak i ispunjenje Crkve?

Svoj početak i ispunjenje Crkva ima u vječnome Božjem naumu. Stari ju je zavjet pripravio izabranjem Izraela, što je znak budućega zajedništva sviju naroda. Utemeljena riječima i djelima Isusa Krista ostvarena je ponajprije po njegovoj otkupiteljskoj smrti i uskrsnuću. Zatim se očitovala kao otajstvo spasenja izlijevanjem Duha Svetoga na Pedesetnicu. Svoje će ispunjenje imati na koncu vremena kao nebeski zbor svih otkupljenih. [KKKC 149]

Koja je zadaća Crkve?

Zadaća CRKVE je da kraljevstvo Božje, koje je s Isusom već započelo, zasije u sve narode i učini da raste.

 

Gdje god je Isus došao, nebo je dotaklo zemlju: započelo je kraljevstvo Božje, kraljevstvo mira i pravednosti. CRKVA služi tomu Božjem kraljevstvu. Ona nije svrhom sama sebi. Ona mora dalje nastaviti ono što je Isus započeo. Ona treba djelovati kako bi Isus činio. Ona nastavlja Isusove svete znakove (SAKRAMENTE). Ona dalje pronosi Isusove riječi. Stoga je Crkva, unatoč svoj svojoj slabosti, značajan  dio neba na zemlji. [Youcat 123]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio, br. 26

Duh vodi društvo vjernika da "formiraju zajednicu", da budu Crkva... Jedna od glavnih svrha misije je zbližavanje ljudi u slušanju Evanđelja, u bratskom zajedništvu, molitvi i euharistiji. Živjeti u "bratskom zajedništvu" (koinonija) znači biti "jednog srca i duše" (Dj 4,32), uspostaviti zajedništvo sa svake točke gledišta: ljudskog, duhovnog i materijalnog. [Papa Ivan Pavao II., Redemptoris missio, br. 26]