All Tweets
prev
Prethodna:2.19 Zašto su Rimljani progonili kršćane?
next
Sljedeći:2.21 Kako je rana Crkva bila organizirana?

2.20 Kakve je promjene dio car Konstantin?

Rimljani, koncili i crkveni oci

Konstantin je 312. g. pobijedio svog protivnika i nakon toga postao vladar cijelog Rimskog carstva. Iako je tek na kraju svog života kršten, on je u stvari bio prvi kršćanski car.

Konstantin je u „Milanskom ediktu” odredio da kršćane više ne treba progoniti  i da im se oduzeti imetak mora vratiti. Kršćani su sada mogli javno živjeti svoju vjeru, pa su čak bili uključeni u upravljanje Carstvom.

                                                                                                                          > Pročitaj više u knjizi

Konstatin je 313. godine kršćane legalno priznao i zaštitio. Crkva je ubrzano rasla i postala utjecajna.