All Questions
prev
Poprzedni:2.19 Dlaczego pierwsi chrześcijanie byli prześladowani?
next
Następny:2.21 Jak zorganizowany był wczesny Kościół?

2.20 Co się zmieniło za panowania cesarza Konstantyna?

Rzymianie, sobory i ojcowie Kościoła

W 312 roku Konstantyn pokonał swojego rywala i został władcą całego Imperium Rzymskiego. Choć przyjął chrzest dopiero pod koniec swojego życia, był tak naprawdę pierwszym cesarzem-chrześcijaninem.

Konstantyn wydał tzw. edykt mediolański, w którym zakazał dalszych prześladowań chrześcijan i nakazał zwrot wszystkich dóbr wcześniej im zagarniętych. Od tej pory chrześcijanie mogli otwarcie wyznawać wiarę, a nawet zajmować stanowiska związane z zarządzaniem imperium.

 

Po 313 r. Konstantyn uznawał i chronił chrześcijan. Odtąd Kościół mógł się swobodnie rozwijać i być jawnie obecny w świecie.