All Questions
prev
Predchádzajúce:2.19 Prečo Rimania prenasledovali kresťanov?
next
Ďalej:2.21 Ako bola organizovaná prvotná cirkev?

2.20 Čo sa zmenilo počas vlády cisára Konštantína?

Rimania, koncily a cirkevní otcovia

V roku 312 porazil Konštantín svojho protivníka a následne sa stal vládcom celej Rímskej ríše. Hoci sa nechal pokrstiť až na konci života, v skutočnosti bol prvým kresťanským cisárom.

V Milánskom edikte Konštantín rozhodol, že kresťanov už nebudú prenasledovať a že sa im vráti skonfiškovaný majetok. Kresťania odvtedy mohli otvorene žiť svoju vieru a dokonca ich zapojili aj do správy impéria.

V roku 313 získali kresťania od Konštantína právne uznanie a ochranu. Cirkev sa rýchlo rozrástla a získala vplyv.
Toto hovoria pápeži

Nicejský koncil, prvý ekumenický koncil, zvolal cisár Konštantín v máji roku 325, aby zabezpečil jednotu Cirkvi. Otcovia nicejského koncilu mali teda možnosť riešiť rozličné otázky a najmä vážny problém, ktorý niekoľko rokov predtým vzišiel z vyučovania alexandrijského kňaza Ária… Konštantín si nerobil veľké starosti s teologickou pravdou, viac ho totiž trápila jednota impéria a jeho politické problémy. [Pápež Benedikt XVI., generálna audiencia, streda, 20. júna 2007]