DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Předchozí:2.19 Proč Římané křesťany pronásledovali?
next
Následující:2.21 Jaké bylo uspořádání prvotní církve?

2.20 Co se změnilo s císařem Konstantinem?

Římané, koncily a církevní otcové

Roku 312 Konstantin porazil svého soupeře a následně se stal vládcem celé Římské říše. Ačkoliv se nechal pokřtít až na samém konci svého života, byl v podstatě prvním křesťanským císařem.

V Ediktu milánském Konstantin deklaroval, že křesťané již nebudou více pronásledováni a že majetek, který jim byl odebrán, musí být navrácen. Křesťané mohli nyní prožívat svou víru otevřeně a byli dokonce zapojováni do správy říše.

V roce 313 Konstantin právně uznal křesťanství a udělil mu ochranu. Církev rychle rostla a stala se velmi vlivnou.
Co k tomu říkají papežové

Nicejský koncil, první ekumenický, byl svolán císařem Konstantinem v květnu 325, aby zajistil jednotu církve. Nicejští koncilní otcové zde mohli probírat různé otázky a zejména vyřešit obtížný problém, který vznikl rok předtím  kvůli učení alexandrijského kněze Aria. Konstantin se nezajímal o teologické pravdy, ale spíše o jednotu říše a její politické problémy. (Papež Benedikt XVI., katecheze na generální audienci, 20. června 2007)