All Questions
prev
Prethodna:2.20 Kakve je promjene dio car Konstantin?
next
Sljedeći:2.22 Što je to crkveni koncil?

2.21 Kako je rana Crkva bila organizirana?

Rimljani, koncili i crkveni oci

U prvom stoljeću poslije Krista, Isusovi su apostoli i drugi učenici propovijedali u mnogim gradovima na Bliskom Istoku i Južnoj Europi. Prvi vođe mjesnih zajednica bili su apostoli. Njihovi su nasljednici biskupi.

Apostolima su pomagali svećenici i đakoni. Ostali vjernici u zajednicama imali su svaki svoj zadatak  (1 Kor 12,28) 1 Kor 12,28: I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici.. I danas biskupi, kao nasljednici apostola, vode Crkvu, potpomognuti svećenicima i đakonima. Veliki broj vjernika laika na svoj način doprinosi Crkvi.

Od početka se Crkva sastojala od vjernika, koje su vodili apostoli i poslije biskupi. Svatko je imao svoju ulogu u zajednici.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Ignacije Antiohijski, Poslanica Magnezijanima

Molim vas da pazite da sve radite u skladu s Bogom, biskupi koji imaju primat po uzoru na Boga i svećenici po uzoru na vijeće apostola i đakoni (koji su mi tako dragi) povjerivši im službu Isusa Krista - koji je od vječnosti bio s Ocem i napokon nam se pojavio. [Sv. Ignacije Antiohijski, Poslanica Magnezijanima, 6. poglavlje (MG 5, 668)]