DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Prethodna:2.22 Što je to crkveni koncil?
next
Sljedeći:2.24 Tko su crkveni oci?

2.23 Koji su glavni crkveni koncili?

Rimljani, koncili i crkveni oci

Svi crkveni koncili usmjereni su na postizanje dubljeg razumijevanja vjere, a ne na promjenu iste. Jedan rezultat prva dva koncila, održani 325. i 381. godine, bio je Vjerovanje, ispovijest vjere. Vjerovanje možete pronaći na mnogim jezicima u #TwGOD aplikaciji, zajedno sa standardnim tekstovima mise.

Drugi važan koncil bio je onaj, koji je održan u Tridentu tijekom niza zasebnih sastanaka između 1545. i 1563. godine. U Tridentu su dobiveni odgovori na pitanja koja su se pojavila tijekom reformacije. Najnoviji koncil je Drugi vatikanski koncil, koji je održan između 1962. i 1965. godine. Teme su uključivale ulogu vjernika laika u Crkvi i dijalog s drugim religijama.

Prvih osam koncila izložilo je srž kršćanskog vjerovanja kao odogovor na napade. Kad se pojavilo još pitanja, koncili su uslijedili i pružili odgovore.

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 5. ožujka 2008.

[Koncil] Kalcedon predstavlja siguran cilj kristologije tri prethodna ekumenska vijeća: Niceja 325., Carigrad 381. i Efez 431. Do šestog stoljeća ova su četiri Sabora, koja sažimaju vjeru drevne Crkve, već bila uspoređujući se s četiri evanđelja... jer na njima, [papa Grgur Veliki] objašnjava... "kao na kamenu četverokuta uzdiže se struktura svete vjere" [Papa Benedikt XVI., Opća audijencija, 5. ožujka 2008.]