All Questions
prev
Prethodna:2.37 Koja je razlika između protestanata i katolika?
next
Sljedeći:2.39 Što je Anglikanska crkva?

2.38 Koje su posljedice reformacije?

Prema reformaciji

Neki su vladari smatrali da je reformacija prilika za ustanak protiv pape i da sami imenuju biskupe. U Nizozemskoj su napetosti između katolika i kalvinista dovele do rata sa Španjolskom (1568.-1684.) i razdvajanja kalvinističkog sjevera i katoličkog juga.

U skandinavskim zemljama osnovana je luteranska državna crkva. Katolike su progonili i druge vjere bile su zakonom zabranjene sve do 19. stoljeća. U nekim drugim europskim zemljama lokalna situacija za katolike, također je bila loša.

Politika ili borba oko vjerskih pitanja išle su ruku pod ruku sa širenjem protestantizma, što je rezultiralo mučenjem i tlačenjem katolika.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Obraćanje u Erfurtu, 23. rujna 2011.

Pogreška razdoblja reformacije većinom smo mogli vidjeti samo ono što nas dijeli i nismo uspjeli egzistencijalno shvatiti ono što imamo zajedničko u pogledu velikog depozita Svetoga pisma i ranokršćanskih vjerovanja. Za mene je veliki ekumenski iskorak posljednjih desetljeća to što smo postali svjesni svih tih zajedničkih osnova, da to priznajemo dok zajedno molimo i pjevamo, dok se zajednički zalažemo za kršćanski etos u poslovima sa svijetom, kao što svjedočimo o Bogu Isusa Krista na ovome svijetu kao našem neotuđivom, zajedničkom zakladu. [Papa Benedikt XVI., Obraćanje u Erfurtu, 23. rujna 2011.]