All Tweets
prev
Prethodna:2.37 Koja je razlika između protestanata i katolika?
next
Sljedeći:2.39 Što je Anglikanska crkva?

2.38 Koje su posljedice reformacije?

Prema reformaciji

Neki su vladari smatrali da je reformacija prilika za ustanak protiv pape i da sami imenuju biskupe. U Nizozemskoj su napetosti između katolika i kalvinista dovele do rata sa Španjolskom (1568.-1684.) i razdvajanja kalvinističkog sjevera i katoličkog juga.

U skandinavskim zemljama osnovana je luteranska državna crkva. Katolike su progonili i druge vjere bile su zakonom zabranjene sve do 19. stoljeća. U nekim drugim europskim zemljama lokalna situacija za katolike, također je bila loša.

Politika ili borba oko vjerskih pitanja išle su ruku pod ruku sa širenjem protestantizma, što je rezultiralo mučenjem i tlačenjem katolika.