All Questions
prev
Vorige:2.37 Wat is het verschil tussen protestanten en katholieken?
next
Volgende:2.39 Wat is de ‘Anglicaanse kerk’?

2.38 Wat waren de gevolgen van de reformatie?

Op weg naar de reformatie

In de reformatie zagen sommige heersers een kans om in opstand te komen tegen de paus en zelf bisschoppen te benoemen. In Nederland leidden spanningen tussen katholieken en calvinisten tot de Tachtigjarige Oorlog met Spanje (1568-1648) en de verdeling in het calvinistische noorden en het katholieke zuiden.

In Scandinavische landen kwam een Lutherse staatskerk, katholieken werden vervolgd en tot in de negentiende eeuw waren andere geloofsopvattingen bij wet verboden. Ook in andere Europese landen was de situatie voor katholieken grimmig.

Politiek & geloofsstrijd gingen hand in hand met de verspreiding van het protestantisme; dit leidde tot martelaren en onderdrukte katholieken.