All Questions
prev
Predchádzajúce:2.37 Aký je rozdiel medzi protestantmi a katolíkmi?
next
Ďalej:2.39 Čo je to anglikánska cirkev?

2.38 Aké sú dôsledky reformácie?

Smerom k reformácii

Niektorí vladári vnímali reformáciu ako možnosť obrátiť sa proti pápežovi a samostatne menovať biskupov. V Holandsku spôsobil tlak medzi katolíkmi a kalvínmi vojnu so Španielskom (1568-1648) a rozdelenie medzi kalvínskym severom a katolíckym juhom.

V škandinávskych krajinách vznikla štátna luteránska cirkev. Katolíkov prenasledovali a zákon zakazoval inú vieru až do 19. storočia. Aj v niektorých ďalších európskych krajinách bola situácia katolíkov zlá.

Politika a boj o vieru kráčal ruka v ruke so šírením protestantizmu. Následkom bolo umučenie a útlak katolíkov.
Toto hovoria pápeži

Bolo chybou reformačného obdobia, že sme väčšinou vnímali len to, čo nás rozdeľovalo a neboli sme existenčne schopní obsiahnuť skutočnosti, ktoré máme spoločné vo vzťahu obrovskému pokladu Svätého písma a raných kresťanských vyznaniach viery. Pre mňa je významným ekumenickým krokom ostatných desaťročí to, že sme si uvedomili spoločné prvky, že ich vnímame pri spoločnej modlitbe a speve, keď spoločne prijímame záväzok ku kresťanskému étosu pri našom kontakte so svetom a prinášaní spoločného svedectva o Bohu Ježišovi Kristovi v tomto svete ako nášho neodňateľného a spoločného základu. [Pápež Benedikt XVI., Príhovor v Erfurte, 23. septembra 2011]