All Questions
prev
Ankstesnis:2.37 Kuo skiriasi protestantai ir katalikai?
next
Kitas:2.39 Kas yra Anglikonų Bažnyčia?

2.38 Kokie buvo Reformacijos padariniai?

Reformacijos link

Kai kurie valdovai Reformaciją laikė proga sukilti prieš popiežių ir patiems paskirti vyskupus. Nyderlanduose įtampa tarp katalikų ir kalvinistų sukėlė karą su Ispanija (1568–1648 m.) ir kalvinistinės Šiaurės atsiskyrimą nuo katalikiškų Pietų.

Skandinavijos šalyse buvo įsteigta liuteronų valstybinė bažnyčia. Katalikai buvo persekiojami, o kiti tikėjimai teisiškai draudžiami iki pat XIX a. Kai kuriose kitose Europos šalyse katalikų padėtis taip pat buvo niūri.

Politika ir kova dėl tikėjimo žengė koja kojon su protestantizmo plitimu, o tai nulėmė katalikų kankinimą bei engimą.
Štai ką sako popiežiai

Konfesiniame amžiuje klydome daug kur įžiūrėdami tai, kas mus skiria, ir egzistenciškai net nesuvokdami, kas mus vienija didžiojoje Šventojo Rašto ir ankstyvosios Bažnyčios išpažinimų perspektyvoje. Manau, didžiulis pastarųjų dešimtmečių ekumeninis pasiekimas, kad tą bendrumą suvokėme, kad bendrą maldą ir giedojimą, bendras pastangas apginti krikščioniškąjį etosą nuo pasaulio, Jėzaus Kristaus Dievo liudijimą šiame pasaulyje pripažįstame esant mūsų bendru, nenykstamu pagrindu. [Popiežius Benediktas XVI, Kreipimasis Erfurte, 2011 m. rugsėjo 23 d.]