Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:
martelaren van Gorcum

2.38 Jakie były konsekwencje reformacji?

W kierunku reformacji

Niektórzy władcy widzieli w reformacji szansę na przeciwstawienie się papieżowi i samodzielne mianowanie biskupów. W Holandii napięte relacje pomiędzy katolikami i kalwinami doprowadziły do osiemdziesięcioletniej wojny z Hiszpanią (1568-1648) oraz podziału na kalwińską północ i katolickie południe.

W państwach skandynawskich ustanowiono luterański Kościół państwowy. Katolicy byli prześladowani, a do późnych lat XIX wieku odmienne poglądy były zakazane przez obowiązujące prawo. Również w innych państwach europejskich sytuacja katolików była ponura.

> Czytaj więcej w książce

Polityka i walka z wiarą szły ramię w ramię z szerzeniem protestantyzmu, czego skutkiem były męczeństwo oraz prześladowania katolików.