All Tweets
prev
Prethodna:2.5 Što je rimska kurija?
next
Sljedeći:2.7 Je li nekršćanski što je Crkva tako bogata?

2.6 Je li Vatikan prava država?

Crkva danas

Iako Vatikan samo na površini od dvadeset nogometnih igrališta ima samo oko tisuću stanovnika, to je prava država! Poglavaru države, Papi, pomažu razna upravljačka tijela.

Institucije Vatikana uključuju banku, hitnu pomoć, parkiralište, trgovinu, ljekarnu, vojsku i zatvor. Kardinal  je “gradonačelnik”.

> Pročitaj više u knjizi

 

Vatikan je prava država s oko 1000 stanovnika , s radiom i TV postajama, vojskom i policijskim snagama, heliodromom, bankom itd.