All Questions
prev
Prethodna:2.5 Što je rimska kurija?
next
Sljedeći:2.7 Je li nekršćanski što je Crkva tako bogata?

2.6 Je li Vatikan prava država?

Crkva danas

Iako Vatikan samo na površini od dvadeset nogometnih igrališta ima samo oko tisuću stanovnika, to je prava država! Poglavaru države, Papi, pomažu razna upravljačka tijela.

Institucije Vatikana uključuju banku, hitnu pomoć, parkiralište, trgovinu, ljekarnu, vojsku i zatvor. Kardinal  je “gradonačelnik”.

 

Vatikan je prava država s oko 1000 stanovnika, s radiom i TV postajama, vojskom i policijskim snagama, heliodromom, bankom itd.
Mudrost Crkve

Što je sadržaj socijalnoga nauka Crkve?

Socijalni nauk Crkve, kao organski razvoj evanđeoske istine o dostojanstvu ljudske osobe i o njegovoj društvenoj dimenziji, sadrži načela za razmišljanje, oblikuje mjerila za prosuđivanje te pruža pravila i smjernice za djelovanje. [KKKC 509]

Zašto Katolička Crkva ima vlastiti društveni nauk?

Zato što svi ljudi, kao Božja djeca, posjeduju jedincato dostojanstvo, Crkva se svojim društvenim naukom zalaže da to ljudsko dostojanstvo na društevnomu području ostvare svi ljudi. Ona ne želi biti skrbnikom politici ili gospodarstvu. Gdje je, međutim, u politici ili gospodarstvu povrijeđeno ljudsko dostojanstvo, Crkva se mora uplesti.

 

“Radost i nada, žalost i tjeskoba ljudi našega vremena, osobito siromašnih i svih koji trpe, jesu radost i nada, žalost i tjeskoba i Kristovih učenika” (Drugi vatikanski sabor, GS). U svojemu društvenom nauku Crkva konkretizira ovu rečenicu. I pita se: kako možemo preuzeti odgovornost za postignuće dobra i za pravedno ponašanje svih, pa i nekršćana? Kako mora izgledati pravilno oblikovanje ljudskoga zajedništva u političkim, gospodarskim i društvenim institucijama? U svojemu zalaganju za pravednost Crkva se upravlja onom ljubavlju na koju je upućuje ljubav Kristova prema ljudima. [Youcat 438]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Pismo, 7. listopada 2013.

Generalni tajnik guvernera grada Vatikana [pozvan] je da obavlja sve administrativne funkcije koje se odnose na tu funkciju, koordinira i nadzire rad različitih upravnih odjela gore spomenutog guvernera, te nadgleda rad suradnika i zaposlenika države Vatikan... Specifičnost Apostolske Stolice, koja ima duhovno i pastoralno poslanje u korist Crkve Rima i sveopće Crkve, nosi sa sobom posebnu odgovornost za one, koji su s njom povezani vezom rada i dužnosti skrupulozne vjernosti u svim zadacima i zadaćama koji su joj dodijeljeni marljivošću, profesionalnošću i iskrenošću u životu. [Papa Franjo, Pismo, 7. listopada 2013.]