All Questions
prev
Poprzedni:2.5 Co to jest Kuria Rzymska?
next
Następny:2.7 Czy to po chrześcijańsku, żeby Kościół był tak bogaty?

2.6 Czy Watykan to prawdziwe państwo?

Kościół dzisiaj

Mimo że Watykan jest nie większy od dwudziestu boisk piłkarskich i liczy tylko tysiąc mieszkańców, ma status państwa! Papieża, głowę państwa, wspierają różne organy administracyjne.

Watykan posiada między innymi swój własny bank, pogotowie ratunkowe, parking, sklepy, aptekę, wojsko, a nawet więzienie. Jeden z kardynałów pełni także funkcję „burmistrza”.

 

Watykan jest prawdziwym państwem, które ma około 1 000 mieszkańców, własne stacje radiowo-telewizyjne, siły wojskowe i policyjne, bank itd.
Z mądrości Kościoła

Co stanowi treść nauki społecznej Kościoła?

Nauka społeczna Kościoła, będąca organicznym rozwojem prawdy Ewangelii o godności osoby ludzkiej i jej wymiaru społecznego, proponuje zasady refleksji, formułuje kryteria sądu i podaje kierunki działania. [KKKK 509]

Dlaczego Kościół ma własną katolicką naukę społeczną?

Ponieważ wszyscy ludzie jako dzieci Boże posiadają jedyną w swoim rodzaju godność. Kościół w swojej nauce społecznej opowiada się za tym, żeby ta ludzka godność wszystkich ludzi urzeczywistniała się w przestrzeni społecznej. Nie chce narzucać polityce i gospodarce swojej woli. Tam jednak, gdzie polityka i gospodarka naruszają godność ludzką, Kościół musi zainterweniować. „Radości nadzieja, smutek i lęk ludzi w naszych czasach ,szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych, są również radością i nadzieją, smutkiem i lękiem uczniów Chrystusa” (Sobór Watykański II, Gaudium et spes, 1). W swojej nauce społecznej Kościół konkretyzuje to zdanie. I pyta: Jak możemy wziąć odpowiedzialność za pomyślność i słuszne postępowanie wszystkich, także niechrześcijan? Jak powinno wyglądać sprawiedliwe współżycie ludzi, sprawiedliwe instytucje polityczne, gospodarcze i społeczne? W zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwości Kościołem kieruje ta miłość, która jest wpatrzona w miłość Chrystusa do ludzi. [Youcat 438]