All Questions
prev
Predchádzajúce:2.5 Čo je to Rímska kúria?
next
Ďalej:2.7 Nie je nekresťanské, že je Cirkev taká bohatá?

2.6 Je Vatikán skutočný štát?

Cirkev dnes

Hoci mesto Vatikán zaberá rozlohu porovnateľnú približne s 20 futbalovými štadiónmi a má len okolo 1000 obyvateľov, je skutočným štátom! Hlave štátu, pápežovi, pomáhajú rozličné vládne úrady.

Medzi inštitúcie mesta Vatikán patrí banka, zdravotná záchranná služba, parkovisko, supermarket, lekáreň, armáda a väznica. Jeden z kardinálov je „starostom“.

Mesto Vatikán je ozajstný štát: má asi 1000 obyvateľov, rádio a televízny kanál, armádu a políciu, heliport, banku atď.
Múdrosť Cirkvi

Aký je obsah sociálneho učenia Cirkvi?

Sociálne učenie Cirkvi je organický vývoj pravdy evanjelia o dôstojnosti ľudskej osoby a o jej sociálnom rozmere. Obsahuje princípy uvažovania, formuluje kritériá úsudku a dáva normy a smernice na činnosť. [KKKC 509]

Prečo má Katolícka cirkev vlastné sociálne učenie?

Pretože všetci ľudia majú ako Božie deti jedinečnú dôstojnosť. Cirkev sa svojím sociálnym učením zasadzuje o to, aby sa táto ľudská dôstojnosť v sociálnej oblasti vzťahovala skutočne na všetkých ľudí. Nechce v tom suplovať politiku alebo ekonomiku, ale tam, kde v politike alebo ekonomike dochádza k porušovaniu ľudskej dôstojnosti, je Cirkev povinná vyjadriť sa k tomu.

„Radosti a nádeje, žalosti a úzkosti ľudí dnešných čias, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia, sú zároveň radosťami a nádejami, žalosťami a úzkosťami Kristových učeníkov“(GS, 1). Cirkev vo svojom sociálnom učení konkretizuje tento výrok a pýta sa: Čo môžeme urobiť, aby sa so všetkými ľuďmi zaobchádzalo spravodlivo? Ako by malo vyzerať spravodlivé usporiadanie ľudského spolužitia, politických, ekonomických a spoločenských inštitúcií? Cirkev sa vo svojom boji o spravodlivosť riadi láskou, ktorá má vzor v Kristovej láske k ľuďom. [Youcat 438]

Toto hovoria pápeži

Generálny sekretár guvernorátu Vatikánskeho mestského štátu [je povolaný] vykonávať všetky administratívne funkcie prislúchajúce tomuto úradu, koordinovať a dohliadať na prácu rôznych správnych oddelení spomínaného guvernorátu a vykonávať dozor nad prácou spolupracovníkov a zamestnancov Vatikánskeho mestského štátu… Špecifický charakter Apoštolskej stolice, ktorá má duchovnú a pastoračnú misiu v prospech Rímskej cirkvi a všeobecnej Cirkvi, sa prejavuje v osobitnej zodpovednosti za tých, ktorí sú s ňou spojení putom práce a povinnosťou svedomito, profesionálne a čestne zachovať výnimočnú vernosť vo všetkých zverených úlohách a v živote. [Pápež František, List, 7. 10. 2013]