Alle Tweets
prev
Vorige:2.5 Wat is die Romeinse curie?
next
Volgende:2.7 Is het wel christelijk dat de Kerk zo rijk is?

2.6 Is het Vaticaan een echte staat?

De Kerk anno nu

Ook al is Vaticaanstad niet groter dan twintig voetbalvelden en heeft het maar zo’n duizend inwoners, het is een echte staat! Het staatshoofd, de paus, wordt bijgestaan door diverse bestuursorganen.

Vaticaanstad heeft onder andere een bank, een ambulancedienst, een parkeergarage, een supermarkt, een apotheek, een leger en een gevangenis. Een kardinaal is de ‘burgemeester’.

> Lees meer in het boek

Vaticaanstad is een echte staat met zo’n 1000 inwoners, radio- en TV-zenders, een leger en politiemacht, een helikoptervliegveld, bank, etc.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de inhoud van de sociale leer van de Kerk?

De sociale leer van de Kerk, als een organische ontwikkeling van de waarheid van het evangelie met betrekking tot de waardigheid van de menselijke persoon en haar sociale dimensie, bevat grondbeginselen voor de bezinning, formuleert criteria voor de oordeelsvorming en geeft normen en richtlijnen voor het handelen. [CCKK 509]

Waarom heeft de Kerk een eigen, katholieke sociale leer?

Omdat alle mensen als kinderen van God een unieke waardigheid bezitten, zet de Kerk zich er met haar Sociale leer voor in dat deze menselijke waardigheid ook voor alle mensen wordt verwerkelijkt. Ze wil zich daarbij echter niet bevoogdend opstellen ten opzichte van de politiek of de economie. Overal waar in de politiek of de economie echter de menselijke waardigheid wordt gekwetst, moet de Kerk zich wel inmengen.

‘De vreugde en de hoop, het leed en de angst van de hedendaagse mens, vooral van de armen en van alle lijdenden, zijn ook de vreugde en de hoop, het leed en de angst van Christus’ leerlingen’ . In haar sociale leer maakt de Kerk die uitspraak concreet. Ze vraagt: Hoe kunnen wij de verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn en de rechtvaardige behandeling van allen, ook van hen die geen Christenen zijn? Hoe moet een rechtvaardige vormgeving van het menselijke samenleven, van politieke, economische en sociale instellingen eruitzien? In haar inzet voor de gerechtigheid laat de Kerk zich leiden door een liefde die zich richt naar de liefde van Christus voor de mens. [Youcat 438]