All Questions
prev
Ankstesnis:2.5 Kas yra Romos kurija?
next
Kitas:2.7 Ar krikščioniška, kad Bažnyčia tokia turtinga?

2.6 Ar Vatikanas yra tikra valstybė?

Bažnyčia šiandien

Nors Vatikano Miestas užima tik dvidešimties futbolo aikščių plotą, o jame gyvena vos apie tūkstantis gyventojų, tai yra tikra valstybė! Valstybės vadovui, popiežiui, padeda įvairūs valdymo organai.

Tarp Vatikano Miesto įstaigų yra bankas, greitosios medicinos pagalbos tarnyba, automobilių stovėjimo aikštelė, prekybos centras, vaistinė, kariuomenė ir kalėjimas. Kardinolas yra „meras“.

Vatikanas yra tikra valstybė, kurioje gyvena apie 1000 gyventojų, veikia radijas ir televizija, ją saugo kariuomenė ir policija, galima rasti sraigtasparnio aikštelę, banką ir t.t.
Bažnyčios išmintis

Apie ką kalbama Bažnyčios socialiniame mokyme?

Socialiniame Bažnyčios mokyme, nuosekliai išskleidžiančiame Evangelijos tiesą apie žmogaus asmens kilnumą ir jo visuomeninį matmenį, pateikiami pagrindai apmąstymams, formuluojami sprendimo kriterijai, veiklos nuostatos ir gairės. [KBKS 509]

Kodėl Katalikų Bažnyčia turi savo socialinį mokymą?

Kadangi visi žmonės, kaip Dievo vaikai, turi nepakartojamą orumą, Bažnyčios socialinis mokymas pasisako, kad socialinėje srityje būtų įgyvendinamas žmogaus orumas visiems žmonėms. Ji nesiima spręsti politikos ar ekonomikos klausimų. Tačiau kai politinėje ar ekonominėje srityje pažeidžiamas žmogaus orumas, Bažnyčia turi įsikišti.

„Džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas, patiriami dabarties meto žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir Kristaus mokinių džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas“ (Vatikano II Susirinkimas, GS 1). Bažnyčios socialinis mokymas sukonkretina šią mintį ir į klausimus, kaip būti atsakingiems už gerovę ir visų žmonių teisingą elgseną, taip pat ir nekrikščionių, ir kokia turi būti teisinga žmonių bendrabūvio, politinių, ekonominių ir socialinių institucijų struktūra, atsako: Bažnyčia kovoja už teisingumą vadovaudamasi meile, orientuota į Kristaus meilę žmonėms. [Youcat 438]

Štai ką sako popiežiai

Vatikano Miesto Valstybės Gubernatorato generalinis sekretorius [kviečiamas] atlikti visas šiai įstaigai priklausančias administracines funkcijas, koordinuoti ir tikrinti minėto Gubernatorato įvairių valdymo skyrių darbą ir prižiūrėti Vatikano Miesto Valstybės bendradarbių bei darbuotojų darbą <...> Savita Apaštalų Sosto, kuris turi dvasinę ir sielovadinę misiją, palaikančią Romos ir visuotinę Bažnyčias, prigimtis pasižymi ypatinga atsakomybe tiems, kurie susiję su juo darbo ryšiais ir kruopščios ištikimybės priederme, atliekant visas paskirtas užduotis bei pareigas darbščiai, profesionaliai ir sąžiningai. [Popiežius Pranciškus, Laiškas, 2013 m. spalio 7 d.]