Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:2.5 Çfarë është Kuria Romake?
next
Tjetra:2.7 A nuk duket jo e krishterë për Kishën të jetë aq e pasur?

2.6 A është Vatikani një shtet i vërtetë?

Kisha sot

Edhe pse Qyteti i Vatikanit ka një sipërfaqe të barabartë me njëzet fusha futbolli dhe vetëm rreth një mijë banorë, është një shtet i vërtetë! Kreu i shtetit, Papa, ndihmohet nga organe të ndryshme drejtuese.

Institucionet e Qytetit të Vatikanit përfshijnë një bankë, një shërbim të ndihmës së shpejtë, një vendparkim, një supermarket, një farmaci, një ushtri dhe një burg. Kardinali është "kryetari i bashkisë".

Qyteti i Vatikanit është një shtet i vërtetë me rreth 1.000 banorë me radio & stacion televiziv, me ushtri dhe forcë policore, një vend aterimi për helikopterë, bankë, etj.
Urtësia e Kishës

Çfarë përmban doktrina shoqërore e Kishës?

Doktrina shoqërore e Kishës, e cila është zhvillimi organik i të vërtetave ungjillore mbi dinjitetin e personit njerëzor dhe mbi përmasën e vet shoqërore, përmban parime reflektimi, formulon kritere gjykimi, paraqet norma dhe orientime për të vepruar. [KKKP 509]

Why does the Catholic Church have her own social teaching?

Because all men, as children of God, possess a unique dignity, the Church with her social teaching is committed to defending and promoting this human dignity for all men in the social sphere. She is not trying to preempt the legitimate freedom of politics or of the economy. When human dignity is violated in politics or economic practices, however, the Church must intervene.

“The joy and hope, the grief and anguish of the men of our time, especially of those who are poor or afflicted in any way, are the joy and hope, the grief and anguish of the followers of Christ as well” (second Vatican Council, GS). In her social teaching, the Church makes this statement specific. And she asks: How can we take responsibility for the well-being and the just treatment of all, even of non-Christians? What is a just organization of human society, of political, economic, and social institutions supposed to look like? In her commitment to justice, the Church is guided by a love that emulates Christ’s love for mankind. [Youcat 438]

Ja çfarë thonë Papët

Sekretari i Përgjithshëm i Guvernatorit të Shtetit të Qytetit të Vatikanit [thirret] për të kryer të gjitha funksionet administrative që i përkasin asaj zyre, për të koordinuar dhe monitoruar punën e departamenteve të ndryshme drejtuese të Guvernatorit të sipërpërmendur dhe për të mbikëqyrur punën e bashkëpunëtorëve dhe punonjësve të Shtetit të Qytetit të Vatikanit... Natyra specifike e Selisë Apostolike, e cila ka një mision shpirtëror dhe baritor që favorizon Kishën e Romës dhe Kishën universale, mbart me vete një përgjegjësi të veçantë për ata që lidhen me të nëpërmjet lidhjes së punës dhe detyrës së besnikërisë skrupuloze në të gjitha detyrat dhe detyrimet e caktuara me zell, profesionalizëm dhe ndershmëri në jetë. [Papa Françesku, Letër, 7 tetor 2013]