All Questions
prev
Prethodna:3.20 Zašto je crkva kuća Božja?
next
Sljedeći:3.22 Što je krstionica? Zašto postoje kipovi u crkvi?

3.21 Koja su najvažnija mjesta u crkvi?

Unutar crkvene građevine

Tri objekta igraju tako važnu ulogu na misi da su im dana stalna mjesta u crkvenom zdanju. Oltar ima središnji položaj u crkvi i simbol je Isusa, 'živog kamena' na kojem je crkva izgrađena (1 Pt 2,4)

Ambon je mjesto na kojem čitamo iz Biblije, Riječi Božje. Stolici slavljenika (obično svećenika) također se daje posebno mjesto. Tijekom liturgije slavljenik predstavlja Boga ljudima i predstavlja narod Bogu. Izvan mise najvažnije mjesto je rezervirano za svetohranište, prekrasni svod u kojem je sačuvan „kruh“, hostije koje su Tijelo Isusovo.

 

U svetohraništu je Isus fizički prisutan. Oltar, ambon i stolica za biskupa ili prezbitera znakovi su Kristove prisutnosti.
Mudrost Crkve

Koja se liturgijska mjesta nalaze u kući Božjoj?

Središnje mjesto svake kuće Božje (crkve) jest oltar s križem, SVETOHRANIŠTE (tabernakul), sjedište slavitelja (celebranta), ambon, krstionica i ispovjedaonica.

 

Oltar je središte crkve. Na njemu se u euharistijskomu slavlju uprisutnjuje Kristova žrtva na križu i pripravlja vazmena gozba. On je i stol za koji je pozvan narod Božji. SVETOHRANIŠTE je neka vrsta svetoga trezora, po mogućnosti stavljena na časno i istaknuto mjesto u crkvi, u kojemu se čuva euharistijski kruh, u kojemu je nazočan sam Gospodin. Vječno svjetlo pokazuje da je svetohranište “nastanjeno”. Ako ono ne gori, svetohranište je prazno. Podignuto BISKUPSKO ili SVEĆENIČKO sjedište (lat. cathedra) treba pokazati da je u konačnici Krist taj koji vodi zajednicu. Ambon (od grč. anabainein = popeti se), pult s kojega se čita Božja riječ, treba pomoći da se prepozna vrijednost i dostojanstvo biblijskih čitanja kao riječi živoga Boga. Nad krstionicom se krsti, a posuda s blagoslovljenom vodom treba nas trajno podsjećati na krsna obećanja. Ispovjedaonica ili prostor za ispovijed je tu da bismo mogli priznati svoje grijehe i primiti oproštenje. [Youcat 191]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 68

Posebnu pozornost treba posvetiti ambonu, kao liturgijskom prostoru, s kojeg se naviješta Božja riječ. Trebao bi biti smješten na jasno vidljivom mjestu, na koje će se tijekom liturgije čitanja, prirodno privući pažnja vjernika. Trebao bi biti fiksiran i uređen u estetskom skladu s oltarom, kako bi se vidno predstavio teološki značaj dvostrukog stola riječi i euharistije. Čitanja, psalam i hvalospjevi se trebaju naviještati s ambona; može se koristiti i za homiliju i molitve vjernika. [Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 68]