Alle Vragen
prev
Vorige:3.20 Waarom is een kerk het huis van God?
next
Volgende:3.22 Wat is een doopvont? Waarom al die beelden in de kerk?

3.21 Wat zijn de belangrijkste ‘plekken’ in een kerk?

In het kerkgebouw

Tijdens de Eucharistieviering spelen drie ‘plekken’ zo’n belangrijke rol dat ze een vaste plaats hebben gekregen. Het altaar staat centraal in de kerk en is het symbool voor Jezus, de ‘levende steen’ waarop de Kerk gebouwd is (I Petr 2,4)I Petr 2,4: Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen..

De ambo of lezenaar is de plaats vanwaar wordt voorgelezen uit de Bijbel, het Woord van God. Ten derde krijgt ook de zetel of stoel van de celebrant (meestal een priester) een bijzondere plek: tijdens de liturgie vertegenwoordigt hij God bij de mensen, en de mensen bij God. Buiten de Eucharistieviering is de belangrijkste plek gereserveerd voor het tabernakel, de mooie kluis waar het ‘brood’, de hosties die het Lichaam van Jezus zijn worden bewaard.

In het tabernakel is Jezus aanwezig met zijn Lichaam. Het altaar, de lezenaar en de stoel van de priester zijn tekens van zijn aanwezigheid.