Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
altaar

3.21 Wat zijn de belangrijkste ‘plekken’ in een kerk?

In het kerkgebouw

Tijdens de Eucharistieviering spelen drie ‘plekken’ zo’n belangrijke rol dat ze een vaste plaats hebben gekregen. Het altaar staat centraal in de kerk en is het symbool voor Jezus, de ‘levende steen’ waarop de Kerk gebouwd is (I Petr 2,4)I Petr 2,4: Treed toe tot Hem, de levende steen, door de mensen verworpen maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen..

De ambo of lezenaar is de plaats vanwaar wordt voorgelezen uit de Bijbel, het Woord van God. Ten derde krijgt ook de zetel of stoel van de celebrant (meestal een priester) een bijzondere plek: tijdens de liturgie vertegenwoordigt hij God bij de mensen, en de mensen bij God. Buiten de Eucharistieviering is de belangrijkste plek gereserveerd voor het tabernakel, de mooie kluis waar het ‘brood’, de hosties die het Lichaam van Jezus zijn worden bewaard.

> Lees meer in het boek

In het tabernakel is Jezus aanwezig met zijn Lichaam. Het altaar, de lezenaar en de stoel van de priester zijn tekens van zijn aanwezigheid.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke liturgische plaatsen zijn bepalend voor een godshuis?

De centrale plaatsen van een godshuis zijn het altaar met het kruis, het tabernakel, de zetel van de celebrant, de ambo, het doopbekken en de biechtstoel.

Het altaar is het middelpunt van de kerk. Hierop worden in de eucharistieviering het kruisoffer en de verrijzenis van Jezus Christus tegenwoordig. Het is ook de tafel waartoe het volk van God wordt uitgenodigd. In het tabernakel, een soort sacrale schatkist, wordt op een waardige en liefst goed zichtbare plaats in de Kerk het eucharistische Brood bewaard, waarin de Heer zelf aanwezig is. Het zogenaamde eeuwige licht is een teken dat het tabernakel ‘bewoond’ is. Brandt het niet, dan is het tabernakel leeg. De opvallende zetel (Latijn: cathedra) van de bisschop of priester is een teken dat het uiteindelijk Christus is die de gemeenschap leidt. De ambo (Grieks: anabainein = bestijgen), de lessenaar voor het woord van God, laat de waarde en waardigheid zien van de Bijbelse lezingen als woord van de levende God. Bij het doopbekken wordt gedoopt en het wijwaterbekken houdt de herinnering aan onze doopbelofte wakker. Een biechtstoel of -kamer is er om schuld te bekennen en vergeving te kunnen ontvangen. [Youcat 191]